Observatoř na Skalnatém plese
Observatoř na Skalnatém plese

Na Slovensku mají nový největší dalekohled. Na Skalnatém plese uvedli do provozu dalekohledu o průměru 1,3 m, který se zaměří na hledání blízkozemních planetek a komet. Na podrobnosti jsme se zeptali Doc. RNDr. Jana Svorena, DrSc. z Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici.

Dalekohled měl disponovat spektrografem a dvěma CCD kamerami pro blízké a IR a UV záření. Jsou už všechny přístroje k dispozici?

Prístrojové vybavenie sa realizuje z troch rôznych projektov Štrukturálnych fondov EÚ. Ďalekohľad a automatizácia kupole sú z ukončeného projektu, postfokusové zariadenia z bežiaceho projektu a tie budú postupne dodané v priebehu roka 2015.

Můžete stručně popsat toto vybavení i samotný dalekohled?

Ďalekohľad s priemerom hlavného zrkadla 130 cm, ohniskovou vzdialenosťou 10,4 metra a hmotnosťou 7 ton je umiestený na alt-azimutálnej montáži vo východnej kupole observatória na Skalnatom plese. Bude slúžiť na hľadanie blízkozemských asteroidov a komét, ktoré by sa mohli zraziť so Zemou. Ďalekohľad s príslušnou detekčnou technikou umiestnenou v dvoch Nasmythových ohniskách vybavených derotátormi bol do skúšobnej prevádzky uvedený v septembri 2014. V súčasnosti je to najväčší ďalekohľad na Slovensku. K dispozícii je CCD kamera STA4150A (číp 4K x 4K (6×6 cm), rozmer pixla 15 mikrónov).

V rámci prebiehajúceho projektu „Centrum kozmických výskumov – budovanie technickej infraštruktúry“ prebieha ešte dodávka kvalitných posfokusových zariadení – vizuálnej kamery s čípom uhlopriečky 9,5 cm, infračervenej kamery a spektrografu.

Vizuálna kamera bude mať kvantovú účinnosť v oblasti 400-760nm 80%, číp 10K x 10K, rozmer pixlu 9 mikrónov, trieda čípu 1, chladenie pomocou cryotigera na -100 C a 16 bitový AD prevodník.
Kamera pre blízku infračervenú oblasť bude mať kvantovú účinnosť v oblasti 900-2300nm 70%, číp 2K x 2K technológie HgCdTe, rozmer pixlu 15 mikrónov, trieda čípu 1, CCD čip chladený Stirlingovým motorom na aspoň 70 K bez použitia tekutého dusíka a 16 bitový AD prevodník.

Vysokodisperzný échelle spektrograf do Nasmythovho ohniska 1,3m (f/8) ďalekohľadu s rozlíšením R=40000 (FWHM) pri seeingu 3″ pre spektrálnu oblasť 400-760nm spolu s CCD kamerou (2k x 2k) zobrazujúcou celé échelle spektrum má aj kalibračné lampy so zdrojmi (ThAr a spojité svetlo) a vymeniteľné štrbiny.

Nový 1,3 m dalekohled
Nový 1,3 m dalekohled

Jakým oborům se bude dalekohled věnovat?

Skúmané oblasti:   blízka UV, vizuálna a K-pásmo IR.

Jak to vůbec dnes vypadá na Skalnatém plese s pozorovacími podmínkami (světelné znečištění)?

Podmienky sú zatiaľ veľmi dobré, keďže na Skalnatom plese zatiaľ nie je povolené nočné lyžovanie. Svetlá z Tatranskej Lomnice a vzdialenejších väčších miest (Poprad, Kežmarok) sú hlboko pod observatóriom a nerušia pozorovania. Jediným rušivým elementom sú v zimnom obodbí svetlá ratrakov na svahu Lomnického sedla.

Nový 1,3 m dalekohled
Nový 1,3 m dalekohled

Jaký dalekohled byl původně v kopuli, kde je dnes 1,3 m dalekohled a jaké je vybavení observatoře na Skalnatém plese?

V kupole bol pôvodne Zeissov 60 cm reflektor. Okrem nového 130 cm ďalekohľadu je v západnej 4-m kupole 61 cm reflektor dodaný firmou Drbohlav v roku 2000 vybavený CCD kamerou Microline ML23042 (číp 2K x 2K, rozmer pixla 15 mikrónov).

Některé části bylo potřeba přepravit vrtulníkem
Některé části bylo potřeba přepravit vrtulníkem

Dnes je běžné, že pozorovatel na observatoř nejezdí, jen připraví pozorovací program a obsluha vše odpozoruje. Bude to v tomto případě stejné nebo je nutná přítomnost pozorovatele na Skalnatém plese?

Ďalekohľad bude možné prevádzkovať aj v režime na diaľku. Astronóm bude môcť ovládať ďalekohľad a prídavné zariadenia z ľubovoľného miesta s internetovým pripojením. Na Skalnatom plese však bude prítomný technik, z dôvodu drsných podmienok vysokohorského observatória, najmä silnej námrazy v zimných mesiacoch. V zime by mohlo dôjsť k situácii, že ovládanie štrbiny na diaľku bez odstránenia námrazy by mohlo viesť k poškodeniu kupoly.

Dalekohled měl rozpočet necelé 3 miliony euro a měl být financován z evropských peněz. Změnilo se něco?

Necelé 3 milióny Euro bol celý projekt, vrátane zariadení našich partnerov – Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika z Košíc. Ďalekohľad samotný stál málo cez 1 milión Euro.
Děkuji za rozhovor

 

Reklama