Systém Kepler-16 v představách malíře. Credit: NASA
Systém Kepler-16 v představách malíře. Credit: NASA

Tatooine je fiktivní planeta, kterou fanouškům Hvězdných válek není potřeba představovat. Jedná se o pouštní planetu, ale důvod, proč ji zmiňujeme, jen ten, že má dvě slunce.

Podobné planety ve vesmíru skutečně existují, známe jich dnes už více než 10 nebo možná jen něco přes 10? Z celkového počtu známých exoplanet je to jen kapka v moři.

Cirkumbinární planety jsou takové, které obíhají okolo dvou hvězd současně. Máme tedy dvojhvězdu – dvě hvězdy obíhají kolem společného těžiště a okolo nich obíhá planeta.

Většinu cirkumbinárních exoplanet objevil Kepler a to díky tranzitní fotometrii, což v tomto případě znamenalo opravdovou kliku. Dvě hvězdy a nejméně jedna planeta totiž obíhají v jedné rovině, která navíc směřuje k nám.

Gaia by mohla podle simulací seznam cirkumbinárních planet rozšířit a především nám odpovědět, jak moc jsou tyto světy běžné. Gaia sice může lovit exoplanety tranzitní metodou, ale autoři simulace brali v potaz astrometrii. Jinými slovy přesné měření vlastního pohybu dvojhvězdy.

Astrometrie má v tomto případě omezení – je potřeba hmotné planety (takže na nalezení skutečné Tatooine s pevným povrchem zapomeňte) a mateřské hvězdy musí být relativně blízko od nás. Autoři vzali vzdálenost do 200 pc (650 světelných let).

Simulace ale dopadly více než dobře. Gaia by prý mohla objevit stovky cirkumbinárních planet. Má to ale háček. Pokud jsou cirkumbinární planety povětšinou příliš malé, Gaia toho moc nenajde. V hledáčku by měly být světy o hmotnosti nad 2 Jupitery.

Na druhou stranu nám může Gaia přinést jeden klíčový parametr. Může definovat vztah mezi rovinou, ve které okolo sebe obíhají hvězdy a rovinou, ve které okolo nich obíhá planeta.

Je dobré poznamenat, že cirkumbinární planety, které objevil Kepler, jsou spíše podobné Neptunu a Gaia by je tedy nenašla. Jakýkoliv výsledek ale bude zajímavý, protože nám řekne, jak moc jsou tyto planety ve vesmíru běžné. Musíme si však na něj počkat minimálně do čtvrtého balíku dat, který bude uveřejněn nejdříve v roce 2018.

Zdroj:  Gaia’s potential for the discovery of circumbinary planets

Reklama