Jenomže stáří hvězd se určuje dost špatně. Nikde na čele to napsáno nemají. Astronomové proto využili kosmický dalekohled Kepler a díky jeho datům identifikovali 22 hvězd, které lze skutečně označit za téměř kopie našeho Slunce a to i co se stáří týče. Dalších 34 se Slunci opravdu dost podobných.

Jak astronomové díky Keplerovi na věk hvězd přišli? Kepler jak známo měří jasnost. Pokud se v atmosféře hvězdy nachází skvrny (analogie slunečních skvrn) dochází k poklesu jasnosti hvězdy. Hvězdné skvrny jsou totiž tmavší než okolní fotosféra.

Představte si, že máte rotující kouli, na kterou nakreslíte fixem tečku. Poté dostanete za úkol změřit, jak rychle se koule otáčí. Díky oné černé tečce to nebude nic těžkého, stačí si vzít stopky.

Stejně postupovali také astronomové. Díky změřené rychlosti rotace byli schopní odhadnout stáří hvězd.  Jak hvězda stárne, otáčí se stále pomaleji.

Stáří hvězdy je velmi důležité, protože hvězdy i planety vznikly současně, takže pokud určíme stáří hvězdy, máme k dispozici i věk planet.

Zdroje: Rotation periods and ages of solar analogs and solar twins revealed by the Kepler Mission, CfA

Reklama