Exoplaneta Beta Pictoris b v představách malíře. Credit: ESO
Exoplaneta Beta Pictoris b v představách malíře. Credit: ESO

Planeta se kolem své osy otočí jednou za osm hodin.

Počátky rotace planety a její rychlosti musíme hledat v samotném aktu jejího zrození z disku prachu a plynu. Postupná akrece vede k růstu momentu hybnosti, ale přesné mechanismy procesu neznáme. Rotace mnoha planet pak může být ovlivňována slapovými silami hvězdy nebo měsíce.

Jedná se o jednu z velmi důležitých oblastí, která pro nás ovšem zůstávala dlouhou dobu nepřístupná. Osm planet Sluneční soustavy je příliš malý vzorek na hlubší studium mechanismů a změřit rotaci exoplanet není vůbec jednoduché.

Astronomové z Leiden University a Netherlands Institute for Space Research nyní proměřili rotaci slavné planety Beta Pictoris b. Oběžnice byla objevena na snímcích z roku 2003 a okolo své hvězdy obíhá s periodou asi 21 let po mírně protáhlé dráze ve vzdálenosti 9 AU. Jedná se o mladou planetu se stářím možná jen 20 milionů let.

betapictoris-rotace

Vědci pomoci přístroje CRIRES na dalekohledu VLT v Chile studovali spektrum planety, konkrétně absorpční čáry oxidu uhelnatého a zjistili, že se planeta okolo své osy otočí za 8 hodin.

Rovník planety se otáčí rychlostí 100 tisíc kilometrů za hodinu. Beta Pictoris b je ovšem plynným obrem o hmotnosti 7 Jupiterů, takže vychutnat si rychle se pohybující oblohu bychom na „vlastní nohy“ vyzkoušet nikdy nemohli. Stejně tak je tomu v případě našeho Jupiteru, jehož rovník rotuje rychlostí 47 000 km/h. V případě Země je to mimochodem jen asi 1700 km/h.

Hvězda Beta Pictoris se nachází ve vzdálenosti 63 světelných let směrem v souhvězdí Malíře. Již v 80. letech u ní byl objeven zbytkový disk prachu.

Zdroje:

Reklama