Exoplaneta v představách malíře. Credit: NASA
Exoplaneta v představách malíře. Credit: NASA

Planeta o hmotnosti šesti Jupiterů netranzituje.

Exoplaneta Τau Bootis b je asi 6x hmotnější než Jupiter a okolo své hvězdy obíhá s periodou 3,3 dní. Jedná se o jednu z nejdéle známých exoplanet, která byla objevena už v roce 1996.

Prozkoumat atmosféru tohoto světa není vůbec jednoduché, protože z našeho pohledu nepřechází před svou hvězdou. Kvůli malé vzdálenosti od hvězdy (0,048 AU) je rovněž nemyslitelné přímé zobrazení.

Přesto je možné u horkých a velmi masivních jupiterů odhadnout sklon jejich dráhy vůči nám a tím zpřesnit údaj o hmotnosti a také pozorovat spektrum samotné planety.

V případě Tau Bootis nejde o nic nového. Američtí astronomové pozorovali pomoci Keckova dalekohledu něco podobného, co před dvěma lety jejich evropští kolegové na VLT. Odhadnutý orbitální sklon činí 45 (+3/-4) stupně, což přesně zapadá do výsledků VLT, který ho odhadl na 4,5±1,5 stupně.

Pozorování dokonce dvou týmů z roku 2012 ale také nebylo úplně první. Už v roce 1999 bylo pozorováno odražené světlo planety a o dva roky později došlo k detekci metanu. Získaná data ale nebyla dostatečně přesná.

Zatímco evropská pozorování před dvěma lety odhalila v atmosféře planety oxid uhelnatý, americký tým přidal objev vodní páry.

Podobná technika, při které se oddělí spektrum hvězdy a planety, je velmi obtížná, ale přesto možná. Povedlo se to v minulosti například u HD 209458 b. Tamní objev oxidu uhelnatého v roce 2010 byl potvrzen i jiným způsobem, neboť tato planeta na rozdíl Tau Bootis tranzituje, takže je možné získat spektrum „klasicky“ v okamžiku, kdy planeta přechází před planetou a pak v době sekundárního minima, kdy je planeta schovaná za planetou.

Zdroj: Near-IR Direct Detection of Water Vapor in Tau Boo b

Reklama