Hvězdokupa M67, zdroj: Wikipedia
Hvězdokupa M67, zdroj: Wikipedia

Mezinárodní tým objevil tři planety v hvězdokupě M67.


Nepochybně jeden z nejvýznamnějších objevů letošního roku, ačkoliv asi ne tak mediálně atraktivní. Mezinárodní tým astronomů pod vedením A. Brucalassiho (Institut Maxe Plancka) několik let pozoroval členy jedné ze slavných otevřených hvězdokup a to pomoci spektrografů HARPS (3,6 m dalekohled, Chile), SOPHIE (Francie), HRS (Hobby-Eberly Telescope, Texas) a CORALIE (Euler Swiss Telescope, Chile).

Výsledkem je objev tří hmotných exoplanet v hvězdokupě M67. Skupinu několika stovek hvězd bychom našli ve vzdálenosti 2 700 světelných let v souhvězdí Raka. Průměr hvězdokupy je asi 10 světelných let a stáří se odhaduje na 4 miliardy let, což je na hvězdokupu opravdu hodně.

Studie prokázala to, co naznačily již dřívější objevy několik planet v hvězdokupách. Také v těchto hvězdných uskupeních se nacházejí planety.
Objeveny byly celkem tři, z toho dvě okolo hvězd spektrální třídy G neboli podobných Slunci.

YBP1194: okolo hvězdy obíhá planeta s oběžnou dobou 6,9 dní po poměrně protáhlé eliptické dráze. Hmotnost planety se odhaduje na 0,34 Jupiteru. Zajímavá je však i samotná hvězda. Ta jako by z oka vypadla našemu Slunci a to co do složení, hmotnosti, povrchové teploty i průměru. A pokud můžeme věřit stáří hvězdokupy, tak patrně i co do věku. Jedná se tak o planetu u jedné z nejpodobnějších hvězd našemu Slunci.

Planeta u hvězdy, která je součástí hvězdokupy v představách malíře. Credit: ESO/L. Calçada
Planeta u hvězdy, která je součástí hvězdokupy v představách malíře. Credit: ESO/L. Calçada

YBP1514: okolo hvězdy obíhá planeta o hmotnosti 0,4 Jupiteru s periodou 5,1 dní a to po dosti protáhlé oběžné dráze.

SAND364: obr 22x větší než naše Slunce ale jen o 35% hmotnější hostí ve své blízkosti planetu o hmotnosti nejméně 1,5 Jupiteru a oběžné době 122 dní. Také ona vykazuje velmi protáhlou dráhu.

Zdroj: Three planetary companions around M 67 stars, ESO

Reklama