Planetární systém u hvězdy Kepler-11 v představách malíře. Credit: NASA
Planetární systém u hvězdy Kepler-11 v představách malíře. Credit: NASA

Veřejnost našla v rámci projektu Planet Hunters sedmého kandidáta u jedné hvězdy.

Katalogy exoplanet obsahují řadu velmi početných planetárních systémů. Dlouho se hřál v záři reflektorů  55 Cnc s pěti planetami, poté přibyly další jako GJ 667 C (až 6 planet), HD 40307 (6 planet) nebo HD 10180. Posledně jmenovaný může mít až 9 planet.

Všechny tyto systémy byly objeveny měřením radiálních rychlostí, ačkoliv jedna z planet v systému 55 Cnc tranzituje.

Najít multiplanetární tranzitující systémy je podstatně složitější. Planety by musely obíhat prakticky ve stejné rovině, což není příliš pravděpodobné. Díky interakcím se totiž jejich dráhy mírně rozhodí.

Přesto však Kepler začal sypat řadu potvrzených i nepotvrzených objevů z této říše. Nejpočetnějším je Kepler-11 s šesti planetami. Pět jich pak obíhá kolem hvězd Kepler-20, 33, 62 a 80.

Lidé z projektu Planet Hunters nyní představili kandidáta, kolem něhož může obíhat až 7 planet. Ty byly objeveny v datech z dalekohledu Kepler. KOI-351 je systém se šesti již dříve objevenými kandidáty s oběžnými dobami (dny):

  • 7
  • 8,7
  • 59,8
  • 91,94
  • 210,6
  • 331,6

V rámci Planet Hunters může prohlížet světelné křivky z Keplera jakýkoliv uživatel internetu. Cílem je najít kandidáty, kteří unikli algoritmům týmu Keplera. Pokud nějakého kandidáta objevíte mezi prvnímu, jste následně uveden jako spoluautor studie. V případě KOI-351 objevili klikači z Planet Hunters ještě jeden možný signál s periodou 125 dní. Jedná se ovšem pouze o kandidáty, jejichž existenci bude nutné dále ověřit. Především oběžné doby dvou hvězdě nejbližších planet jsou až příliš blízko od sebe.

Vnitřní planety budou zřejmě menší verze Neptunu, dvě vnější pak plynní obři. Pro existenci sedmé planety mluví také odchylky v časech tranzitů dříve známých kandidátů, které naznačují přítomnost většího tělesa, které je gravitačně ovlivňuje.

Kromě kandidáta KOI-351.07 našli lovci planet ještě několik dalších. Zajímavý je KIC 2437209, vykazující dlouhé tranzity o délce 71 hodin každých 281 dní.

Zdroj: Planet Hunters VI: The First Kepler Seven Planet Candidate System and 13 Other Planet Candidates from the Kepler Archival Data

 

Reklama