Hustota dosud objevených exoplanet a jejich hmotnost. Credit: Aviv Ofir et all.
Hustota dosud objevených exoplanet a jejich hmotnost. Credit: Aviv Ofir et all.

Velmi zajímavý planetární systém může být vhodným cílem pro výzkum ze Země.

Kepler-87 je velmi zajímavým planetárním systémem. Vzhledem k délce mise Keplera je poměrně netypickým objevem. Dvě planety totiž mají dlouhou oběžnou dobu: 114 a 191 dní. Díky relativně blízké vzdálenosti obou planet se astronomové pokusili najít odchylky v časech tranzitů a byli úspěšní. Potvrzena tak byla existence obou planet a také se podařilo určit jejich hmotnost.

Kepler-87 b má poloměr asi 13,5 Země (1,2 Jupiteru) a hmotnost 324 Zemí, což je zhruba srovnatelné s Jupiterem.

Zajímavějším kouskem je planeta Kepler-87 c o hmotnosti 6,4 Země a poloměru 6,1 Zemí. Hustota planety je jen 152 kg/m3, což by z ní dělalo nejméně hustou planetu v kategorii super-zemí. Vzhledem k tomu, že v datech z Keplera je relativně malý počet tranzitů planety „c“, je potřeba brát údaj o poloměru s mírnou dávkou opatrnosti.

Také její kolegyně má velmi nízkou hustotu (729 kg/m3), takže u obou planet bude hrát patrně hlavní slovo ve složení vodík. Vzhledem k tomu, že Kepler skončil, měly by další výzkum tohoto velmi zajímavého systému převzít dalekohledy na Zemi. Planeta „b“ způsobuje poklesy jasnosti hvězdy o 0,5%. Její kolegyně samozřejmě mnohem méně. Cílem však mohou být zmíněné poměrně velké odchylky v časech tranzitů. Problém však představují poměrně dlouhé časy tranzitů (12 a 15 hodin). Pozorovací kampaň je proto nutné koordinovat a zapojit by se muselo více stanovišť po celé planetě.

Podmínky pro život na planetě „c“ rozhodně nebudou. Rovnovážná teplota se odhaduje na 500 K.

Zdroj: An Independent Planet Search In The Kepler Dataset. II. An extremely low-density super-Earth mass planet around Kepler-87

 

Reklama