Ou...snad ne.
Ou…snad ne.

Jak byste pojmenovali svou oblíbenou planetu?

Často se vtipkuje, že vědecké kongresy se pořádají pouze kvůli tomu, aby mohli vědci zadarmo cestovat a užívat si doprovodného programu. Zástupci Mezinárodní astronomické unie (IAU) zřejmě před svou schůzkou absolvovali exkurzi v pivovaru. Jinak se snad poslední zprávy z tohoto orgánu vysvětlit nedají…

Ale teď vážně. IAU je velmi konzervativní organizace, která však jednou za čas dokáže pořádně překvapit. Současná definice planety, kterou schválilo Valné shromáždění v Praze blahého léta roku 2006, není ideální, na exoplanety se prakticky nevztahuje ale … dnes už si málokdo vzpomene, s jakou hrůzou tehdy do Prahy IAU dorazila. Podle návrhu mělo Pluto zůstat planetou (to bychom snad nějak přežili) ale mezi planety se měly zařadit i další tělesa: Ceres a objekty na Neptunem.

Najednou jako beránci.. 

Před časem se objevily trochu mediálně zdatnější projekt Uwingu, který hledal jména pro exoplanety. Nakonec však příliš úspěšný nebyl a to zejména z toho důvodu, že byl placený. Sice skromně ale přece. IAU tyto snahy smetla ze stolu s tím, že jen ona může rozhodovat o pojmenovávání nebeských těles.

Nyní ovšem IAU předvedla velké salto mortale a vydala dosti překvapující sdělení. Lidé mohou posílat návrhy na pojmenování exoplanet!

Co to znamená v praxi? Kdokoliv může bez problémů pořádat nejrůznější ankety s návrhy na pojmenování exoplanet. Inspirací může být nedávna kampaň, ve které lidé vybrali názvy pro dva nově objevené měsíce Pluta. Tato kampaň je ale spíše odstrašujícím příkladem, neboť klikající fandové Star Treku vybrali pro měsíc Pluta jméno Vulkán. Nakonec IAU schválila podstatně logičtější návrhy, které skončily na stříbrném a bronzovém stupínku. Rozdíl oproti exoplanetám je ovšem v tom, že měsíce planet se již zcela běžně pojmenovávají. U exoplanet ale žádný klíč není a také není ani žádná blízká inspirace. K exoplanetám se totiž nejvíce blíží hvězdy. Některé z nich sice jména mají, ta jsou však velmi stará, vychází obvykle z mytologie a také klíč je zřejmý: název mají jen nejjasnější hvězdy nebo hvězdy něčím významné (Polárka).

Kromě kampaní mohou lidé také návrhy posílat přímo emailem. IAU samozřejmě stanovila určitá pravidla, vycházející fakticky z běžné nomenklaturní praxe. Jméno by nemělo odkazovat na soukromou firmu, mělo by být krátké, ideálně jednoslovné, vyslovitelné v co největším počtu jazyků, nepříliš podobné jménu již existujícího objektu (zapomeňte tak na Pandoru) apod.

Důležitou podmínkou je také bezplatný průběh kampaní, čímž IAU vyřadila Uwingu. Je rovněž vhodné, aby o kampaních byla IAU předem informována. V neposlední řadě je nutný souhlas objevitele, což může být u exoplanet poněkud tvrdý oříšek.

Pokud IAU návrh odsouhlasí, pak takové jméno sice nenahradí současné vědecké označení (například Gliese 581 b, Kepler-22 b, 51 Peg b) ale bude akceptováno jako „vhodný název pro veřejné používání“.

Důsledek? Především chaos. Nastavená pravidla IAU jsou totiž značně ohebná. Nikde se nepíše, které exoplanety mohou být pojmenovány a podle jakého přesného klíče.

Čekají nás asi veselé časy…. U článku o exoplanetě Justin Bieber b nazdar!

Zdroj: http://xkcd.com/1253/
Zdroj: http://xkcd.com/1253/

Zdroj: IAU.org

 

Reklama