Kepler-76 b v představách malíře. Credit: NASA
Tranzit exoplanety v představách malíře. Credit: NASA

Astronomové potvrdili existenci nových planet díky TTV.

TTV alias změny časování tranzitů jsou jakási nadstavba tranzitní metody. Pokud máme v systému alespoň dvě planety blízko sebe, ovlivňují se gravitačně natolik, že se to projeví v časech tranzitů, ke kterým nedochází pravidelně. Planetárních systémů, kdy je několik planet natlačeno ve vzdálenosti mnohdy i menší než je oběžná dráha Venuše ne-li Merkuru, přitom Kepler našel několik.

Podle nové studie se díky TTV podařilo ověřit existenci už 66 exoplanet ve 33 systémech. Vědci vzali nově celkem 1350 dní pozorování Keplera a podařilo se jim ověřit existenci dalších 8 planet ve čtyřech systémech.

Konkrétně se jedná o systémy KOI-1236, KOI-1563, KOI-2038 a KOI-2672. Patrně nejzajímavějším je KOI-2038. Dvě planety odděluje vzdálenost jen 3,5 milionů kilometrů. Také rozdíl mezi oběžnými dobami není velký: 8,3 vs. 12,5 dní. Planety by měly mít průměr kolem dvou Zemí.

Ještě menší vzdálenost dělí planety v systému KOI-1563 – jen 2,6 milionů. Jedná se přitom o planety 3,5 větší než Země.

Zdroj: Confirmation of 8 Planets in 4 Multi-planet Systems via TTVs in 1350 Days

Reklama