Horký jupiter HD 149026 b v představách malíře. Credit: NASA/JPL-Caltech
Horký jupiter HD 149026 b v představách malíře. Credit: NASA/JPL-Caltech

Nová teorie o tom, jak jsou opékání horcí jupiteři.

Horcí jupiteři jsou známou skupinou exoplanet. Plynné světy podobné vzdáleně našemu Jupiteru obíhají kolem svých hvězd mnohdy s periodou jen několika desítek hodin a někdy ani to ne. Už z definice horkého jupiteru je zřejmé, že tyto planety budou pořádně rozpáleny, ale pozorování ukazují, že musí mít ještě nějaký další vnitřní zdroj vytápění.

Astronomové z Florida Gulf Coast University se domnívají, že našli řešení. Podle simulací se zdá, že horké jupitery ohřívají elektrické proudy, které vznikají při interakci magnetického pole planety a hvězdného větru (analogie slunečního větru).

Něco podobného pozorujeme také v případě Země ale pouze v řádu tisíců voltů, zatímco u některých horkých jupiterů půjde o miliony voltů a možná i více.

Zdroj: universetoday.com

Reklama