Dalekohled Mayall, zdroj: noao.edu
Dalekohled Mayall, zdroj: noao.edu

Zjistili to astronomové pomoci dalekohledu na observatoři Kitt Peak.

Kdybychom to zjednodušili, můžeme hvězdu i planetu považovat za kružnice. Pokud známe jejich poloměry, není těžké vypočítat obsahy obou kružnic a ty od sebe odečíst. Výsledkem by měl být pokles jasnosti hvězdy, který Kepler změří. Hledanou neznámou je poloměr planety, ale nějak se musíme dostat také k velikosti hvězdy. K dispozici je několik metod, jak poloměr hvězdy vypočítat. Hodit se nám bude teplota hvězdy (spektrum) a zdánlivá hvězdná velikost.

Právě spektroskopická pozorování, ze kterých vzešla třeba i metalicita, prováděl tým astronomů pomoci čtyřmetrového dalekohledu Mayall na observatoři Kitt Peak v letech 2010 až 2012.

Tým pozoroval vzorek téměř 300 hvězd, u nichž Kepler hledá exoplanety. Z výsledků vyplývá, že až 26% hvězd v zorném poli Keplera je větší o 35% a více, než se původně myslelo. Celkově však museli vědci provést významné korekce u 87% hvězd. Díky přesnějším znalostem o velikosti hvězd bylo možné také upřesnit poloměry dosud objevených kandidátů.

Pro představu uvádíme příklad několika korekcí:

  • K0I-2437.01: nový poloměr 1,7 Země, původně 1,33 Země.
  • K0I-2637.01: nový poloměr 0,95 Země, původně 0,75 Země
  • K0I-939.03: nový poloměr 1,14 Země, původně 1,11 Země

 

Kromě velikosti hvězd je také horkým tématem počet falešných kandidátů v datech z Keplera. Podle nejnovější studie je přibližně následující:

  • 17,7% pro kandidáty o poloměru 6-22 Země
  • 15,9% pro kandidáty o poloměru 4-6 Země
  • 6,7% pro kandidáty o poloměru 2-4 Země
  • 12,3% pro kandidáty o poloměru 0,8 až 1,25 Země

 

Zdroje:

Spectroscopy of Faint Kepler Mission Exoplanet Candidate Host Stars

The false positive rate of Kepler and the occurrence of planets

 

Reklama