letakZúčastněte se letního soustředění…

Nezisková organizace Věda z kufru tento týden otevřela přihlášky na své letní soustředění, které se uskuteční ve dnech 15. -19. 7. 2013 v Naučném středisku ekologické výchovy Kladno. Na tomto soustředění si jeho účastníci, studenti a žáci ve věku 13-17 let, budou moci vyzkoušet například astronomická pozorování, rozbory vody a půdy, nebo odchyt drobných živočichů v místním rybníku.

Jak upozorňuje Aneta Ceplechová, jedna z organizátorek soustředění, tak letos bude v programu mnoho novinek. „Účastníci si budou moci program sestavit prakticky sami, podle toho co je zajímá. Většinou totiž budou probíhat dvě až tři různé aktivity, zaměřené na odlišné oblasti fyziky, chemie nebo biologie, souběžně. Jen namátkou budeme třeba pozorovat sluneční skvrny, kultivovat plísně, nebo experimentovat s analogovou fotografií.“ Každý z účastníků si tedy v průběhu celého pobytu bude sestavovat svůj originální program, čímž chtějí lektoři Vědy z kufru podpořit především kreativitu a organizační smysl u mladých lidí.

„To však není jediná novinka letošního roku, už nějakou dobu si všímáme, že naši účastníci jsou skutečně chtiví po poznání a ve volných chvílích využijí každého neuklizeného vybavení k vlastnímu zkoumání přírody. Proto nyní připravujeme badatelský koutek, místo, kde bude dostupný mikroskop, různé preparáty a přenosné laboratoře a zde budou moci účastníci ve svém volném čase svobodně bádat,“ dodává další z realizátorů Michal Vyvlečka.

Účastníky samozřejmě mimo přírodovědného programu a zvaných přednášek čekají i aktivity pro letní tábory příznačné, jako jsou výlety do okolí a spousta her.

Věda z kufru při svých výukových blocích využívá metod neformálního vzdělávání, což znamená, že si účastnící vše skutečně vyzkoušejí zábavnou formou, pomocí hry si osvojí spoustu nových poznatků. „Když si účastníci například vyzkoušejí udělat rozbor vody a uvidí rozdíl mezi místním potokem a vodou ze studánky, tak si odnesou daleko více, než kdybychom jim dvě hodiny přednášeli o znečištění vod,“ poznamenala Aneta Ceplechová.

Přihlášky na soustředění je nutné zaslat do 15. 6. 2013, všechny potřebné informace jsou uvedeny na internetových stránkách soustředění www.vedazkufru.cz/soustredeni.htm.

>> Věda z kufru na Facebooku 

 

 

Reklama