Kosmický dalekohled Kepler v představách malíře. Credit: NASA
Kosmický dalekohled Kepler v představách malíře. Credit: NASA

Odchylky v tranzitech KOI-142.01 jsou značné.

TTV (Transit Timing Variations) nebo také česky změny časování tranzitů jsou fenoménem současného výzkumu exoplanet, ale jejich pravý čas teprve přijde. Metoda tranzitní fotometrie sice nabízí na první pohled pouze určení poloměru exoplanety, ale je to mimo jiné právě TTV, která do problematiky vnáší dynamický prvek. Pokud planeta před hvězdou nepřechází pravidelně, může to značit přítomnost další planety v systému, která ovlivňuje svou gravitací pozorovanou tranzitující kolegyni, nebo také existence měsíce planety.

Odchylky v časech tranzitů jsou obvykle poměrně malé. Mnoho ohlášených objevů dalších planet v systému na základě pozorování TTV (např. WASP-3, WASP-10) není příliš věrohodných. Něco jiného však jsou data z dalekohledu Kepler, která jsou výrazně přesnější. Díky TTV můžeme nejen najít pro Keplera „neviditelné“ oběžnice hvězd, ale také některé planety „zvážit“. TTV spočívají v gravitačním vlivu dalšího tělesa, který je samozřejmě závislý na jeho hmotnosti.

Systém KOI-142 je ovšem jiný šálek kávy. Autoři nové studie ho překřtili na „krále změn tranzitů“.

Už jsme zmínili, že díky TTV lze nalézt také exoměsíce. Není proto překvapením, že za novou studií stojí lidé okolo projektu HEK, který se snaží exoměsíce v datech z Keplera nalézt. Studii vedl český astronom, působící v USA, David Nesvorný (viz rozhovor s ním na VTM.cz).

Ale hezky popořadě. Kosmický dalekohled Kepler objevil kandidáta s označením KOI-142.01, který obíhá kolem hvězdy podobné Slunci s periodou asi 10,9 dní. Planeta by měla mít poloměr 4 Země, což zhruba odpovídá Neptunu. V časech tranzitů ovšem byly nalezeny odchylky, naznačující existenci hmotnější a vzdálenější planety. Na tom není zase až tak nic divného. Zajímavé ovšem je, že tyto odchylky nejsou v řádu sekund nebo v lepším případě minut. Amplituda má úctyhodných 12 hodin! Takovému TTV zatím žádný jiný planetární systém nedokáže konkurovat. Věrohodnost objevu zvyšuje oběžná doba netranzitující planety, která činí 22,3 dnů, což by znamenalo, že obě planety obíhají v rezonanci 2:1 (poměr oběžných dob).

Neviditelná planeta by měla mít hmotnost přibližně 0,7 Jupiterů.

Zdroj: KOI-142, THE KING OF TRANSIT VARIATIONS, IS A PAIR OF PLANETS NEAR THE 2:1 RESONANCE

 

 

Reklama