hvm 19. – 21. dubna 2013 

Hvězdárna Valašské Meziříčí pořádá ve dnech 19. – 21. dubna 2013 v rámci připomínky a oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu mezinárodní mezioborový seminář Možnosti života ve vesmíru.

Příchod sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu znamenal také posun v oblasti kultury, písma a vzdělanosti. I valašskomeziříčská hvězdárna se již více jak půl století snaží o podporu a rozvoj vzdělanosti.

Téma semináře „Možnosti života ve vesmíru“ bude probíráno z více hledisek a úhlů pohledu. Populárně-vědecké a odborné přednášky budou zaměřeny na nejrůznější aspekty vedoucí ke vzniku, rozvoji a udržení života, ať už z pohledu fyzikálního, astrofyzikálního, biologického, genetického či udržitelnosti rozvoje lidské společnosti. Kromě nejméně šesti zvaných přednášek odezní také kratší příspěvky a předpokládáme rovněž prezentaci posterů.

Populárně-naučný mezioborový seminář je určen zájemcům o problematiku, pedagogům, studentům středních a vysokých škol, pracovníkům hvězdáren, členům astronomických kroužků a široké veřejnosti.

Program semináře a přihlášku naleznete na webu astrovm.cz

 

Reklama