Keckovy dalekohledy na Havaji. Autor: NASA
Keckovy dalekohledy na Havaji. Autor: NASA

Okolo hvězdy podobné Slunci obíhají tři planety, jedna velká jako Země.

Kepler-68 b

První a k hvězdě nejbližší planeta má hmotnost 8,3±2,3 Země a poloměr asi 2,3 Země. Na základě těchto údajů se podařilo spočítat přibližnou hustotu planety na 3320 kg/m3. Podle všeho tak půjde o planetu na pomezí terestrického světa a ledového obra. Planeta obíhá okolo své hvězdy s periodou 5,4 dní.

Kepler-68 c

Jedná se o další planetu o velikosti Země, kterou Kepler našel. Poloměr planety se v tomto případě odhaduje na 0,953 Země. Pokud mě paměť neklame, mělo by se jednat o Zemi nejpodobnější známou planetu, co se velikosti týče. Pokud můžeme poloměru planety věřit, pak s trochou nadsázky a opravdu hrubým odhadem je tento svět o 300 km menší než Země.

Choutky na případné podmínky k životu však berou za své společně s údajem o oběžné době, která je pouze necelých 10 dní. Planetu ještě bude nutné potvrdit, což je vzhledem k její velikosti pro astronomy solidní výzva.

Kepler-68 d

Třetí planeta je na rozdíl od svých kolegyň pořádně vzdálená. Obíhá s periodou 580 ± 15 dní a její objev si Kepler na své konto nepřipíše. Nalezena byla dodatečně při měření radiálních rychlostí mateřské hvězdy. Díky faktu, že netranzituje, známe jen odhad hmotnosti – 0,95 Jupiteru.

Mateřská hvězda

Kepler nehledá jen exoplanety. Data z něj slouží rovněž astroseismologům, kteří mohou studovat nepatrné změny v jasnosti hvězdy způsobené jejími oscilacemi. Díky tomu lze zkoumat nitro hvězdy ale třeba také upřesnit její parametry. V případě Kepler-68 se jedná o povrchovou teplotu 5793 K, hmotnost 1,079 Slunce a poloměr 1,243 Slunce. Díky přesné znalosti poloměrů hvězdy lze lépe stanovit i velikost dvou tranzitujících planet („c“ a „d“).

Celkem 52 měření radiálních rychlostí bylo provedeno v letech 2010 až 2012 pomoci spektrografu HIRES na Keckově dalekohledu (Havaj).

Zdroj: Kepler-68: Three Planets, One With a Density Between That of Earth and Ice Giants

 

 

 

Reklama