Vnitřní a vnější disk u hvězdy HD142527. Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Kornmesser (ESO)
Vnitřní a vnější disk u hvězdy HD142527. Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Kornmesser (ESO)

Radioteleskopy prozkoumaly okolí hvězdy HD 142527.

Radioteleskopy ALMA v chilské poušti sice ještě nejsou kompletní, už dnes ovšem přinášejí řadu objevů, které se dotýkají také exoplanet a to zejména jejich vzniku. Je to logické, neboť delší vlnové délky jsou pro průzkum disků z prachu a plynu, které obklopují mladé hvězdy, nejvhodnější. Proto se výzkum těchto oblastí provádí v infračervené části spektra (kosmické dalekohledy Herschel, Spitzer, HST) a v submilimetrové oblasti (ALMA).

Astronomové studovali okolí hvězdy HD 142527, nacházející se asi 450 světelných let od Země v souhvězdí Vlka. Již dříve byl v jejím okolí hvězdy nalezen disk z prachu a plynu, který je rozdělen velkou mezerou. Zatímco vnitřní disk sahá od hvězdy do vzdálenosti srovnatelné s dráhou Saturnu (10 AU), vnější disk začíná až 140 AU od hvězdy.

Podobné mezery mají obvykle jediného viníka – obří formující se planetu, která požírá z disku plyn na svůj růst. Přítomnosti planety nahrává i deformace vnějšího disku do tvaru „podkovy“. ALMA nyní umožnila detailnější pohled na strukturu obou disků i mezeru, v níž se má planeta pohybovat. Byly objeveny zbytky rozptýleného plynu uvnitř mezery a dva hustější proudy přitékající z vnější části disku přes mezeru do jeho vnitřní části. Planeta či více planet vysávají plyn z vnějšího disku, ani zdaleka však nepohltí vše. Zbytky pak proudí směrem do vnitřního disku, který obklopuje hvězdu.

Vzhledem k tomu, že samotná hvězda je stále ve stádiu růstu, pohlcuje plyn z vnitřního disku. Pokud by nebyl materiál do vnitřního disku nějakým způsobem doplňován, již dávno by byl vysát hvězdou a my bychom ho nepozorovali. ALMA odhalila, že materiál, který přichází z vnitřního disku, je dostačující k dalšímu krmení mladé vznikající hvězdy.

Není náhoda, že novou studii z velké části vedou chilští astronomové. Chile má jako jediná země přidělenu kvótu 10% pozorovacího času na všech přístrojích Evropské jižní observatoře za svou pohostinnost (fakticky jistá forma pronájmu pozemků). Díky tomu zažívá tamní astronomie velký rozkvět.

Zdroj: ESO

 

 

 

Reklama