Neptun, Zdroj: Wikipedia
Neptun, Zdroj: Wikipedia

Zajímavá studie porovnává velikosti planet v multiplanetárních systémech.

Pravidelný čtenář jistě ví, že fenoménem v datech od Keplera jsou planety větší než naše Země a planety podobné Neptunu. Podobných objektů, které jsou menší než Jupiter, je mezi kandidáty drtivá většina.

Vědci v nové studii provedli zajímavou analýzu systémů, ve kterých máme u jedné hvězdy alespoň dva kandidáty o velikosti Neptunu či nepatrně větší.

Je poměrně zajímavé, že ve většině případů se větší planeta nachází na vzdálenější dráze. Pokud jsou ovšem planety menší než Neptun, tento vztah neplatí.

Konkrétně: pokud alespoň jedna planeta v systému má poloměr větší nebo roven 3 Zemím, pak platí pravděpodobnost 68 ± 6%, že vnitřní planeta je menší než ta vnější. Pokud obě planety jsou menší než 3 poloměry Země, pak nic takového neplatí. Abychom byli přesnější, existuje zde pravděpodobnost 53 ± 6%, což neznačí přítomnost žádné zvláštní preference.

Pro srovnání uveďme, že poloměr Neptunu je 3,8 Země.

Bude potřeba analýza většího vzorku kandidátů, abychom se ujistili, že zjištěný trend není náhodný, ale souvisí patrně se vznikem a vývojem planetárních systémů a to zejména s migrací větších planet.

Zdroj: On The Relative Sizes of Planets Within Kepler Multiple Candidate Systems

 

Reklama