Je epsilon Eridani b jen přeludem? Credit: NASA
Je epsilon Eridani b jen přeludem? Credit: NASA

Nová studie se zaměřila na Jupitery a zpochybnila existenci druhého nejbližšího systému.

Zechmeister a kolektiv se v nové studii zaměřují na plynné planety o hmotnosti Jupiteru s oběžnou dobou do deseti let.

Vědci vzali data z let 1992 až 2007 z několika přístrojů. Prvním byl Coude Echelle Spectrograph a dva přístroje na něm (LC) a (VLC) a druhým známý spektrograf HARPS na 3,6 metrovým dalekohledem. Během více než 15 let byly měřeny radiální rychlosti 31 hvězd s přesností, která by měla být dostačující pro objevení planet o hmotnosti Jupiteru s oběžnou dobou do 10 let. Přesnost byla 15 m/s (LC, 1992-1998), 9 m/s (VLC, 1999-2006) a 2,8 m/s (HARPS, 2003-2009).

Díky rozsáhlé přehlídce byly potvrzeny některé již známé exoplanety, ale co potvrzeno nebylo, to je existence epsilon Eridani b. Proč tohoto obra o hmotnosti 1,5 Jupiteru zmiňujeme? Inu proto, že od roku 2000 byl plných 12 let nejbližší známou exoplanetou. Teprve letos ho o toto privilegium připravila planeta u Alfa Centauri B.

Pokud by epsilon Eridani b skutečně neexistovala, změnilo by se nám pořadí nejbližších exoplanet. Zatímco epsilon Eridani se nachází něco přes 10 světelných let daleko, dosud třetí GJ 674 b najdeme ve vzdálenosti 15 světelných let.

Kolem epsilon Eridani b to bude ovšem ještě pořádná divočina. V roce 2006 totiž její existenci potvrdil Hubblův dalekohled a to pomoci astrometrické metody (měřením vlastního pohybu mateřské hvězdy). To je sice nezávislá metoda (objev byl o šest let dříve učiněn měřením radiálních rychlostí), ale opírající se o nepříliš přesná měření radiálních rychlostí. Na druhou stranu také autoři nejnovější studie připouštějí, že vzorek jejich dat není zcela ideální. Existence epsilon Eridani b tak není vyloučena ale pouze zpochybněna.

Hlavním cílem studie bylo ovšem stanovení toho, jak moc jsou planety podobné Jupiteru běžné u hvězd, jako je naše Slunce. Podle závěrů to vypadá, že přibližně 10% hvězd hostí analogii Jupiteru s oběžnou dobou kratší než 10 let. Tento údaj odpovídá některým dřívějším závěrům, které hovořily o 7, 12 a 10 procentech. Jiná studie před léty přišla s hodnotou 5 ± 2%, ale zaměřila se jen na planety v oblasti 3 až 6 AU.

Zdroj: The planet search programme at the ESO CES and HARPS. IV. The search for Jupiter analogues around solar-like stars

 

Reklama