Protoplanetární disk v představách malíře. Credit: Karen L. Teramura, UH IfA
Protoplanetární disk v představách malíře. Credit: Karen L. Teramura, UH IfA

Radioteleskopy pozorují planetární systém v jeho nejranější fázi vzniku.

Astronomové běžně zkoumají mladé hvězdy, které obklopují disky z prachu a plynu, ze kterých vznikají planety. Ve vzdálenosti 450 světelných let v souhvězdí Býka však nyní radioteleskopy pro submilimetrovou astronomii SMA (Havaj) a CARMA (Kalifornie) pozorovaly planetární systém v jeho nejranější fázi vývoje.

L1527 IRS je protohvězdou o hmotnosti 0,2 Slunce, u které byl nalezen disk nebo zatím spíše oblak prachu a oxidu uhelnatého. Je velmi pravděpodobné, že hvězda v centru ještě poroste a dosáhne hmotnosti Slunce.

Stáří vznikajícího systému se odhaduje na 300 tisíc let. V historii lidstva je to nepředstavitelná věčnost ale v životě planetárního systému je to okamžik. Pokud bychom životnost systému odhadli na 10 miliard let a srovnali tento interval s životem člověka, pak L1527 IRS má pouze jeden den!

Astronomové budou chtít L1527 IRS pozorovat pomoci vznikající sítě radioteleskopů ALMA, která vyrůstá v Chile.

Radioteleskopy CARMA. Zdroj: Wikipeda
Radioteleskopy CARMA. Zdroj: Wikipeda

Zdroj: A ~0.2-solar-mass protostar with a Keplerian disk in the very young L1527 IRS system

 

Reklama