Prachový disk v představách malíře. Credit: NASA
Prachový disk v představách malíře. Credit: NASA

Záhada hvězdy 49 Ceti byla vyřešena?

Astronomové zkoumali protoplanetární disky u mladých hvězd ještě před objevem prvních komet. Přestože původní mlhovina, ze které vzniká hvězda i planety, obsahuje především plyn a jen menší množství prachu, u zkoumaných disků je to naopak. Plyn má totiž tendenci se rozptýlit řádově několik milionů let po vzniku planetárního systému.

Výjimku potvrzující pravidlo tvoří dvě hvězdy – 49 Ceti a HD 21997. Disk u prvně jmenované byl objeven v roce 1995, ale teprve nedávno se podařilo rozlousknout jeho záhadu. Podle pozorování se zdá, že 49 Ceti je asi 40 milionů let stará. Plyn by se tak kolem této hvězdy vyskytovat již neměl, ale on tam je. Astronomové odhalili zejména oxid uhelnatý.

Podle nové teorie plyn do disku dodávají kolize obrovského množství kometárních jader. Ty tvoří kolem hvězdy disk podobny Kuiperově pásu ve Sluneční soustavě, ale je podstatně hmotnější. Pás u 49 Ceti tvoří biliony kometárních jader o celkové hmotnosti možná až 400 Zemí. V pásu dochází každých 6 sekund ke kolizi dvou jader, při které se do prostoru dostává oxid uhelnatý.

Zdroj: dailygalaxy.com, A 40 Myr OLD GASEOUS CIRCUMSTELLAR DISK AT 49 CETI: MASSIVE CO-RICH COMET CLOUDS AT YOUNG A-TYPE STARS

 

 

Reklama