Světelná křivka OGLE-2012-BLG-0026L. Credit: Han et al.
Světelná křivka OGLE-2012-BLG-0026L. Credit: Han et al.

Polský projekt objevil teprve druhý multiplanetární systém prostřednictvím metody gravitační mikročočky.

Metoda gravitačních mikročoček nepatří mezi nejčastější způsoby objevování exoplanet, ačkoliv v budoucnu bude její význam daleko větší s ohledem na některé připravované kosmické projekty. Exoplanety nalezené touto metodou jsou obvykle velmi vzdálené od Země a teoreticky lze takto najít i exoplanety v cizí galaxii. Pro zajímavost, zatím nejvzdálenější exoplaneta MOA-2011-BLG-293L b se nachází 7150 pc daleko – tedy asi 23 tisíc světelných let.

Dosud bylo objeveno 18 exoplanet pomoci mikročoček a to výhradně japonsko-novozélandským projektem MOA a polským OGLE.

Gravitační mikročočka je jev, při kterém je světlo vzdálené hvězdy zesíleno průchodem v těsné blízkosti bližší hvězdy, která působí svou gravitací a zakřivuje okolní prostor. Princip gravitační mikročočky vychází z obecné teorie relativity. Pokud okolo bližší hvězdy obíhá planeta, projeví se to na změně jasnosti vzdálené hvězdy jako sekundární krátkodobé zjasnění vyvolané gravitací planety.

Projekt OGLE nyní po 4 letech představil teprve druhý systém s více než jednou planetou, který byl touto metodou objeven. OGLE-2012-BLG-0026L b a c mají hmotnost 0,11 a 0,68 Jupiteru. Obě planety obíhají ve vzdálenosti 3,8 a 4,6 AU.

Mateřská hvězda se nachází ve vzdálenosti 4,1 kpc (14 000 světelných let) směrem ke galaktickému středu, což není překvapením, neboť právě do těchto míst se OGLE dívá. Směrem k centru Galaxie je větší hustota hvězd a tedy větší pravděpodobnost mikročočkové události.

Mateřská hvězda má hmotnost asi 0,8 Slunce.

Zdroj: The second multiple-planet system discovered by microlensing: OGLE-2012-BLG-0026Lb, c, a pair of jovian planets beyond the snow line

 

 

Reklama