Planetární systém PH1 v představách malíře. Credit: Haven Giguere/Yale
Planetární systém PH1 v představách malíře. Credit: Haven Giguere/Yale

Amatérští lovci exoplanet objevili exoplanetu, která je součástí čtyřnásobného hvězdného systému.

PH1 je celkem obyčejná planeta o poloměru 6,2 Zemí a hmotnosti maximálně poloviny Jupiteru. To, co dělá tuto exoplanetu zajímavou, je její název, způsob objevu a především počet příbuzenstva. PH1 je součástí čtyřhvězdičkového systému, což neznamená, že byste na povrchu tohoto světa dostali luxusní ubytování, ale že se jedná o vícenásobný hvězdný systém.

Při prvním pohledu je PH1 již téměř fádní cirkumbinární exoplanetou. Obíhá s periodou 138 dní okolo dvou hvězd současně. Těmito hvězdami jsou dvě stálice spektrálních tříd F a M a hmotnosti 1,5 a 0,4 Slunce, obíhající kolem společného těžiště s periodou 20 dní.

Cirkumbinární exoplanety nejsou neobvyklé, jen Kepler jich našel už celou řadu. Posledními úlovky jsou dokonce dvě exoplanety u hvězdy Kepler-47.

Dvě mateřské hvězdy exoplanety PH1 ovšem mají ještě další dvě kolegyně, které také obíhají okolo společného těžiště a nachází se ve vzdálenosti asi 1000 AU. Jedná se patrně o hvězdu podobnou Slunci a červeného trpaslíka. Pro představu: světlo urazí vzdálenost 1000 AU za necelých šest dní.

Exoplanety se obvykle označují podle mateřské hvězdy + písmena dle pořadí objevu (b, c,d,..). U cirkumbinárních exoplanet, které obíhají dvě hvězdy, by to mělo být správně například Kepler-47 (AB) b. Autoři současné studie ovšem zvolili poněkud jinou cestu a exoplanetě říkají zkrátka PH1.

PH1 byla objevena v datech z kosmického dalekohledu Kepler amatérskými lovci exoplanet z projektu Planet Hunters (proto PH). O tomto projektu jsme už mnohokrát psali. Kdokoliv se může zaregistrovat a prohledávat světelné křivky z Keplera. Ty jsou sice prohledávány algoritmem, ale ten dělá jen to, co mu řekneme a lidský mozek je tak stále nenahraditelný.

Hvězdy s podezřením na tranzit jsou následně zařazeny do databáze a ty nejvěrohodněji publikovány v odborném tisku jako kandidáti. Projekt Planet Hunters už několik kandidátů představil, PH1 je nicméně první potvrzenou exoplanetu.

V odborné studii tak mezi autory najdeme i Kiana Jeka či Roberta Gagliano, kteří jako první na stránkách Planet Hunters exoplanetu vyšťourali.

Zdroje:

 

 

Reklama