Objekt  CFBDSIR2149-0403. Credit: Delorme et al.
Objekt CFBDSIR2149-0403. Credit: Delorme et al.

Objekt CFBDSIR2149-0403 neobíhá kolem žádné hvězdy a odhadovaná hmotnost jej posouvá do říše planet…


Už trochu vousatá je zpráva mezinárodního týmu, který v roce 2011 oznámil objev několika možných exoplanet bez mateřské hvězdy. Existence bludných planet, vyhozených z planetárního systému, se teoreticky předpokládá už delší dobu. Jejich nalezení je ovšem nesnadné, vyzařují jen málo světla. Na druhé straně je také otázka, co nazývat planetou, jaká je hranice mezi planetou a hnědým trpaslíkem a zda volně letící objekty nazývat planetami.

Projekt CFBDSIR (Canada-France Brown Dwarfs Survey-InfraRed) se zaměřuje na hledání hnědých trpaslíků. Do oka jim nyní spadl více než zajímavý objekt s nezapamatovatelným názvem CFBDSIRJ214947.2-040308.9 nebo také CFBDSIR2149-0403. Ten je dle výzkumu z pravděpodobností 87% součástí pohybující se skupiny AB Doradus. Jde o skupinu hvězd přibližně stejného stáří (50 až 120 milionů let), které vznikly zřejmě z jedné mlhoviny a pohybující se vesmírem společně s hvězdou AB Doradus v Mečounovi.

CFBDSIR2149-0403 má podle spektroskopických pozorování teplotu 650 až 750 Kelvinů a pokud vezmeme v úvahu všechny parametry, měla by být hmotnost objektu 4 až 7 Jupiterů. Přestože je objekt formálně nazýván hnědým trpaslíkem třídy T, autoři sami hovoří také o planetě. Není divu, dle platných definic z roku 2003 je hranice mezi hnědým trpaslíkem a planetou stanovena na 13 Jupiterů, ačkoliv objevy potvrzují, že podobná hranice buď neexistuje nebo nebude tak ostrá a už vůbec ne na hodnotě 13 Jupiterů.

Hnědí T trpaslíci mají atmosféru složenou mimo jiné z vody, metanu a oxidu uhelnatého, tedy komponent, které byly objeveny i v atmosférách exoplanet. Zatímco objev mezinárodního týmu z roku 2011 vycházel ze sledování gravitačních mikročoček, CFBDSIR2149-0403 je pozorován v oblasti infračerveného záření přímo.

 

Zdroj: CFBDSIR2149-0403: a 4-7 Jupiter-mass free-floating planet in the young moving group AB Doradus ?

 

 

 

Reklama