1 AU přesně. Zdroj: Nature
1 AU přesně. Zdroj: Nature

AU byla stanovena jako konkrétní číslo. Její definice se tak výrazně zjednodušila.

Astronomická jednotka (AU) se v astronomii užívá velmi často pro určení vzdáleností ve Sluneční soustavě a v posledních letech také v případě exoplanet. Většina příznivců astronomie asi ví, že je to vzdálenost nebo přesněji střední vzdálenost Země od Slunce a že je to něco pod 150 milionů kilometrů. Jenomže jednotky musí být definovány přesně a to i v případě těch, které určují obvykle nepříliš přesné vzdálenosti.

Zatímco v roce 2006 se v Praze Mezinárodní astronomická unie dohodla na definici planety, nyní na Valném shromáždění v Pekingu udělala pořádek s AU. Od teď je tak AU definována jako 149 597 870 700 metrů přesně! Ne méně a ne více. A kdo by to chtěl zpochybnit, bude vydán právu útrpnému!

Srovnejte tuto definici s předešlou verzí (Wikipedia):  AU je délka poloměru nerušené oběžné kruhové dráhy tělesa se zanedbatelnou hmotností, pohybujícího se okolo Slunce rychlostí 0,017 202 098 950 radiánů za den (86 400 s). Přesněji řečeno tato definice váže délku astronomické jednotky s gravitačním parametrem Slunce (tak, aby gravitační parametr byl roven přesně (0,017 202 098 95)² AU³/d²).

Předešlá definice byla nejen špatně vysvětlitelná ale nebrala příliš v úvahu teorii relativity, stejně jako postupný úbytek hmotnosti Slunce.

Zdroj: Nature 

 

Reklama