Kresba: protoplanetární disk

Některé prvky mohou hrát důležitou roli při vzniku planet.

Mezinárodní tým astronomů pod vedením vědců z Astrofyzikálního institutu Univerzity Porto analyzoval spektra celkem 1 111 hvězd, které získal známý spektrograf HARPS Evropské jižní observatoře.

Je obecně známo, že s ohledem na teorie bychom měli planety nacházet zejména u hvězd s vyšším obsahem kovů (prvků těžších než hélium). Takové hvězdy ukazují, že původní mlhovina měla dostatek kovů, ze kterých mohly vzniknout planety zemského typu nebo jádra plynných obrů.

Okolo 1 111 zkoumaných hvězd obíhá 109 planet o hmotnosti Jupiteru a 29 planet o hmotnosti Neptunu. Vědci zjistili, že mateřské hvězdy těchto planet mají větší poměr některých prvků jako hořčík, křemík a titan vůči železu než hvězdy jiné. Zejména obsah hořčíku je výrazným společným jmenovatelem a do budoucna může být vodítkem pro hledání planet jako je Země.

Zdroj: astrobio.net

 

 

Reklama