Planetární systém KOI-872. Credit: Southwest Research Institute
Planetární systém KOI-872. Credit: Southwest Research Institute

Podle nové studie vykazuje řada horkých Jupiterů odchylky, které nelze vysvětlit běžnými postupy.

Časování tranzitů (TTV) je metoda, která bude psát budoucnost výzkumu exoplanet. Pokud pozorujeme tranzity exoplanet dostatečně přesně, můžeme nalézt nepatrné odchylky v časech tranzitů. A ty mohou ukazovat na přítomnost další (třeba netranzitující) planety ale také měsíce. Díky TTV se daří proměřit hmotnost planet, pokud obíhají blízko sebe a už bylo patrně objeveno několik konkrétních planet díky Keplerovi (například KOI-872 b) nebo ze Země v rámci projektu YETI.

Nová studie analyzovala asi 159 kandidátů z Keplera a objevila u 18% přesvědčivé náznaky TTV, které nelze vysvětlit například vlivem rotace hvězdy. V tuto chvíli není jasné, co TTV způsobuje, zda to může být přítomnost další planety v systému či dokonce exoměsíce. Obě tyto možnosti jsou přitom velmi vzrušující. Exoměsíce jsou objekty, které se astronomové právě v datech z Keplera snaží nalézt. Přítomnost exoměsíce u horkého Jupiteru je ovšem méně pravděpodobná. Gravitace blízké hvězdy není to pravé ořechové pro stabilní systém planeta x měsíc. Pokud by ovšem TTV způsobovaly další planety, bylo by to také dosti zajímavé, neboť podle teorií jsou horcí Jupiteři spíše samotáři.

Jedna perioda byla objevena u kandidátů KOI-131, 186, 256, 882, 897, 1003, 1152, 1448, 1543.

Více period pak u KOI-823, 977, 1285, 1382, 1452, 1540, 1546. U těchto kandidátů tak může odchylky v časech tranzitů pozorované exoplanety způsobovat například přítomnost dalších planet.

Zajímavý je KOI-823.01 – kandidát o poloměrů necelých 8 Zemí obíhá s periodou asi 1 dne okolo hvězdy podobné Slunci. V datech bylo nalezeno hned 6 možných TTV s periodami: 142, 59, 48, 84, 343 a 19 dní.

V případě kandidáta KOI-1546.01 bylo odhaleno dokonce až 13 TTV!

Tabulka: KOI-označení kandidáta, R/RE – poloměr kandidáta v násobcích Země (Jupiter = 10, Země), P (d) – oběžná doba ve dnech, M* – hmotnost mateřské hvězdy v násobcích Slunce, R* – poloměr mateřské hvězdy v násobcích Země, Teff – povrchová teplota mateřské hvězdy (K), TTV per. (d) – odhalené TTV v dnech.

Odhalené TTV v datech z Keplera. Credit: R. Szabo, Gy. M. Szabo, G. Dálya
Odhalené TTV v datech z Keplera. Credit: R. Szabo, Gy. M. Szabo, G. Dálya

 

Zdroj: Multiple planets or exomoons in Kepler hot Jupiter systems with transit timing variations?

 

Reklama