Spektrograf HARPS. Credit: ESO
Spektrograf HARPS. Credit: ESO
Planetární systém GJ 676 A je v určitém ohledu podobný Sluneční soustavě.

GJ 676 A je podobná Slunci jen velmi vzdáleně. Jedná se o hvězdu o hmotnosti 0,7 Slunce a spektrální třídy M0V, která je navíc součástí dvojhvězdy. V roce 2009 byla poblíž této hvězdy objevena první planeta s označením „b“. Nová pozorování učiněná evropským spektrografem HARPS naznačují možnou existenci až 4 planet, i když ta nejvzdálenější má zatím velmi daleko k postu potvrzeného objevu.

V prvních letech objevování exoplanet jsme nacházeli planetární systémy zcela odlišné od Sluneční soustavy a dokonce se vymykající naším představám o vzniku planet. Šlo zejména o horké Jupitery – obří planety obíhající blízko svých sluncí. Podle zkušeností ze Sluneční soustavy a teorií o vzniku planet by přitom tyto světy měly obíhat podstatně dál od hvězd.

Planetární systém GJ 676 A je co do struktury relativně podobný Sluneční soustavě. Máme zde zřejmě dvě menší kamenné planety a za nimi dva obří plynné světy.


GJ 676 A

Planeta
Hmotnost
Oběžná doba (dny)
Velká poloosa (AU)
Výstřednost
d
4,4 Země
3,6
0,0413
0,15
e
11,5 Země
35,4
0,187
0,24
b
4,95 Jupiteru
1050,3
1,8
0,32
c (nepotvrzená)
3 Jupiteru
4400
5,2
0,2

Žádná z planet by neměla být obyvatelná. GJ 676 A e je na tom nejlépe, i tak ale dostává od své hvězdy přibližně 2,3x více záření než Země od Slunce. Díky hmotnosti bude navíc podobná spíše Neptunu.

Zdroj: A planetary system with gas giants and super-Earths around the nearby M dwarf GJ 676A. Optimizing data analysis techniques for the detection of multi-planetary systems

 

Reklama