Schéma: 63 horkých Jupiterů a při tranzitu před svou mateřskou hvězdou. U žádného z těchto systémů nebyla nalezena další planeta. Credit: Fermilab Center for Particle Astrophysics/J Steffen
Schéma: 63 horkých Jupiterů a při tranzitu před svou mateřskou hvězdou. U žádného z těchto systémů nebyla nalezena další planeta. Credit: Fermilab Center for Particle Astrophysics/J Steffen

Kde je horký Jupiter, tam zřejmě není nic jiného.

Vědci prošli data z dalekohledu Kepler a srovnávali planetární systémy, u kterých byly nalezeni horcí Jupiteři, teplí Jupiteři a horcí Neptuni. Z výsledků vyplývá, že zatímco ve společnosti exoplanet z posledních dvou skupin nacházíme relativně běžně také další planety, společně s horkými Jupitery neobíhá kolem hvězdy žádná planeta o hmotnosti větší než 2/3 až 5 Zemí (dolní limit se liší v závislosti na mateřské hvězdě).

Na paškál si vzal tým tři skupiny exoplanet nebo přesněji řečeno kandidátů, které Kepler objevil:

  • V prvním případě šlo o horké Jupitery – planety o poloměru alespoň 0,6 Jupiterů a s oběžnou dobou jen několika málo dní. V této skupině bylo celkem 63 kandidátů.
  • Ve druhém případě šlo o „teplé Jupitery“ s oběžnou dobou mezi 6,3 a 15,8 dny a poloměrem 0,6  až 2,5 Jupiterů. Na seznamu se objevilo 31 kandidátů.
  • Třetí skupinou pak byli horcí Neptuni, tedy kandidáti s oběžnou dobou 0,8 až 6,3 dní a poloměrem 0,126 až 0,6 Jupiterů.  Celkem se jednalo o 222 kandidátů.

Cílem bylo statisticky analyzovat, zda společně s těmito kandidáty obíhají okolo stejné hvězdy ještě další menší kandidáti. Kromě statistické analýzy se tým snažil objevit ještě další kandidáty pomoci časování tranzitů. Na přítomnost netranzitující planety by upozornily drobné odchylky v časech tranzitů již objeveného kandidáta.

Ukazuje se, že nejméně 5 z 31 teplých Jupiterů má sourozence. Mimo jiné šlo o systém KOI-137 (alias Kepler-18), KOI-191, KOI-1241 apod.

V případě horkých Neptunů slavil tým také úspěchy. Celkem 84 kandidátů z 222 má kolegu, který rovněž tranzituje. Astronomům se mimo jiné podařilo ve dvou systémem nalézt kandidáty díky časování tranzitů. Jedná se o systémy KOI-244 a KOI-524.

Při analýze horkých Jupiterů ovšem žádné další planety v systému nalezeny nebyly. Důvod? Planety v těchto systémem samozřejmě mohou existovat, ale jsou buď příliš malé, takže díky časování tranzitů nalezeny nebyly, mají dlouhou oběžnou dobu a zatím nebyly nalezeny či obíhají daleko od horkých Jupiterů a proto je jejich vliv na časy tranzitů horkého Jupiteru zanedbatelný. Všechny tyto důvody by nicméně ukazovaly na to, že výskyt dalších planet u hvězdy, okolo které obíhá horký Jupiter, bude spíše vzácný. Pak je tu ovšem ještě jedna možnost: dynamika planetárního systému s horkým Jupiterem je zkrátka taková, že žádné další planety v systému nejsou.

Zdroj: Kepler constraints on planets near hot Jupiters (Jason H. Steffen et al.)

 

 

Reklama