Kresba: tranzit exoplanety. Autor: Kevin Heider

V odborném tisku se objevilo několik studií, jen jedna však hovoří o nových exoplanetách.


HD 142

Anglo-australský vyhledávací projekt představil systém HD 142. Mateřská hvězda je nepatrně hmotnější než naše Slunce. Už v roce 2001 byla u hvězdy objevena exoplaneta o hmotnosti 1,25 Jupiteru, která okolo svého slunce obíhá s periodou 350 dní.

K této planetě nyní přibyla HD 142 c. Její hmotnost je něco málo přes 5 Jupiterů ale co je velmi zajímavé, planeta obíhá ve vzdálenosti 6,8 AU s oběžnou dobou 6005 (± 477) dní, což je asi 16,5 let. HD 142 c je tak jednou z exoplanet, objevených metodou měření radiálních rychlostí, s velmi dlouhou oběžnou dobou.

HD 159868

HD 159868 je na tom podobně jako výše zmíněná HD 142. Také v tomto případě se jedná o hvězdu nepatrně hmotnější než naše Slunce, u které již jedna planeta objevena byla. HD 159868 b má hmotnost 2 Jupitery, oběžnou dobu 1178 dní a objevena byla v roce 2007. Novým přírůstkem je HD 159868 c o hmotnosti 0,73 Jupiterů, oběžnou dobou 352 dní a velkou poloosou 1 AU. Planeta by tak měla obíhat ve stejné vhdálenosti jako naše Země obíhá Slunce.

Zdroj: The Anglo-Australian Planet Search. XXII. Two New Multi-Planet Systems

 

Další planety, o kterých se mluví

SuperWASP


Je sice pravdou, že světlo světa spatřila studie o dvou exoplanetách o hmotnosti zhruba poloviny Jupiteru a poloměru jednoho Jupiteru ale WASP-42 b a WASP-49 b novými přírůstky nejsou. Studie WASP-42 b and WASP-49 b: two new transiting Saturns se pouze vrací k balíku, který projekt SuperWASP zveřejnil vloni v září (viz náš článek).

KOI-152

Upřímně řečeno si nejsem jist, proč byl KOI-152 přeřazen z kandidátů do potvrzených exoplanet v katalogu na exoplanet.eu. Stalo se tak po vydání nové studie čínských astronomů, kteří se ovšem zabývali pouze simulací systému, jeho vzniku apod. Radiální rychlosti získány nebyly. To nám ovšem nebrání v tom, abychom si systém blíže představili.

KOI-152 je dalším z řady poměrně zajímavých tranzitujících systémů. Okolo hvězdy spektrální třídy F a hmotnosti 1,4 Slunce obíhá trojice exoplanet. Jednu z nich (KOI-152 b) bychom teoreticky mohli přirovnat k Neptunu, zbývající dvě ekvivalent ve Sluneční soustavě nemají:

KOI-152 b / KOI-152.01
Hmotnost: 60,4 Mz
Poloměr: 6,5 Rz
Oběžná doba: > 51, 94 dní

KOI-152 c / KOI-152.02
Hmotnost: 15,9 Mz
Poloměr: 3,5 Rz
Oběžná doba: 27,4 dní

KOI-152 d / KOI-152.03
Hmotnost: 15,9 Mz
Poloměr: 3,4 Rz
Oběžná doba: 13,4 dní

Planety obíhají okolo svého slunce v rezonanci 4:2:1. Obecně se předpokládá, že existence multiplanetárních systémů a zejména těch s rezonancí je důvěryhodnější než existence osamocených kandidátů. V kombinaci se simulacemi je to zřejmě důvod, proč je KOI-152 brán jako potvrzený.

Všechny tři planety vznikly podstatně dál od své hvězdy a poté migrovaly směrem k ní do okamžiku, než se zastavily na vnitřním okraji bývalého protoplanetárního disku.

 

Reklama