Exoplaneta 55 Cnc e v představách malíře. Credit: NASA
Exoplaneta 55 Cnc e v představách malíře. Credit: NASA

Metoda sekundárního zákrytu již umožňuje studovat i menší světy…

Planetární systém u hvězdy 55 Cnc patřil dlouho mezi nejvýznamnější exoplanetární celebrity. Od roku 1996 bylo u této poměrně jasné hvězdy objeveno pět planet. V současně době už to není zase takové terno díky objevům dalekohledu Kepler, i tak si ovšem 55 Cnc zachovává punc celebrity a je stále pod drobnohledem astronomů.

V loňském roce se díky pozorování kosmických dalekohledů MOST a Spitzer zjistilo, že planeta 55 Cnc e tranzituje . Díky tomu známe nejen hmotnost planety (zhruba 8,5 Zemí) ale i její přibližný poloměr, který činí asi 1,6 Země.

Písmeno „e“ v názvu by sice mohlo vyvolat dojem, že planeta obíhá dál od své hvězdy než její kolegyně, ale opak je pravdou. Exoplanety se označují podle pořadí objevu a zrovna 55 Cnc e paradoxně obíhá velmi blízko okolo svého slunce – s periodou jen 18 hodin.

NASA se nyní pochlubila „historickým“ úspěchem, kdy dalekohled Spitzer pozoroval přímo infračervené záření, přicházející z 55 Cnc e. Jenomže to není tak úplně pravda. Využita byla již mnoho let používaná metoda sekundárního zákrytu, kdy se pozoruje mateřská hvězda v okamžiku tranzitu a poté znovu ve chvíli, kdy je planeta ukrytá za ní. Data se následně od sebe odečtou, čímž dostaneme záření samotné planety. Je pravdou, že podobné úspěchy se zatím dařily zejména u horkých Jupiterů.

Spitzer mimo jiné zjistil, že teplota atmosféry 55 Cnc e se bude pohybovat kolem 2 000 K.

 


 

Zdroj: spitzer.caltech.edu

 

 

Reklama