Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany

Na hvězdárně v Sedlčanech už pozorovali tranzity více jak 40 exoplanet.

Můžete nám představit hvězdárnu v Sedlčanech? Stručně její historii a současnost?

Amatérská astronomie v Sedlčanech ve Středních Čechách má svůj počátek založením Astronomického kroužku 3.7.1956. Vytrvalá činnost při stavbě vlastních dalekohledů realizovala stavbu hvězdárny na zalesněném kopci Cihelný vrch ležící přibližně jeden kilometr od centra na západ. Hvězdárna byla pojmenována po Josefu Sadilovi. Od roku 1962 se zde pozoruje refraktorem 200/3000 mm. V posledních dvaceti letech byla hvězdárna vybavena kamerami CCD a výpočetní technikou umožňující  účast na nejrůznějších programech. Jde zejména o sledování zákrytů hvězd Měsícem a planetkami, sledování proměnných hvězd a exoplanet pomocí CCD kamer a popularizace astronomie hlavně mezi školní mládeží a návštěvníky hvězdárny.

 

Jaké vybavení na hvězdárně máte?

K vizuálnímu sledování objektů na noční obloze slouží čočkový dalekohled s průměrem objektivu 200 mm a ohniskovou vzdáleností 3000 mm. Tento dalekohled od výrobce Carl-Zeiss Jena na ekvatoreální montáži s vlastním pohonem je možné použít i jako teleobjektiv nejrůznějších kamer. Dalekohled je hlavně využíván návštěvníky hvězdárny pro přímé pozorování.

Pro pořizování snímků se v posledních 15 letech využívá hlavně digitálních CCD kamer řízených počítačem. V současnosti je k dispozici CCD kamera ST-2000XM umístěná v ohnisku zrcadlového dalekohledu Newton 300/1200 mm. Kamerou lze pořizovat snímky přes fotometrické filtry R,V,B a I. Druhá kamera s větším zorným polem G2-8300 pracuje v ohnisku zrcadlového dalekohledu Newton-Schmidt 254/1016 mm. V tomto případě kombinací tří filtrů R,G,B lze získat barevné fotografie komet, mlhovin, galaxií a dalších objektů. Dalekohledy jsou upevněny k tubusu čočkového dalekohledu a společně vedeny za sledovaným objektem. Zrcadlové dalekohledy s kamerami mohou pracovat samostatně po přemístění na vlastní přenosné montáže rovněž v ekvatoreálním provedení na stativech.

Celonoční sledování  např. proměnných hvězd nebo  exoplanet probíhá automatickým řízením pomocí počítačů. Tyto mohou být dálkově ovládány přes internetové spojení.

Hlavním zaměřením amatérské činnosti na hvězdárně v Sedlčanech je popularizace astronomie pro nejširší veřejnost. Toho využívá školní mládež z místních škol i ze škol širšího okolí. O prázdninových měsících je hvězdárna k disposici letním táborům v okolí Sedlčan.

Hlavním zájmem astronomů amatérů, kteří využívají vybavení hvězdárny je zaměřen na sledování mimořádných úkazů, pořizování barevných snímků zajímavých objektů  a zpracování vlastních fotometrických dat získaných z vlastních snímků nov, supernov, planetek, proměnných hvězd a také exoplanet.

 

Část přístrojového vybavení hvězdárny
Část přístrojového vybavení hvězdárny

Doslech jsem se, že pozorujete tranzity exoplanet. Můžete uvést, některé z exoplanet, které byly na hvězdárně pozorovány?

Na sedlčanské hvězdárně bylo až dosud uskutečněno 80 pozorování v souhrnu u 42 exoplanet. Z nich některé jako první pozorování u nás v republice a některá z nich jako první v rámci celého světa v podmínkách amatérské astronomie.

Vůbec první exoplaneta sledovaná dne 7.9.2008 na sedlčanské hvězdárně byla HD189733b. Dalších deset bylo poprvé sledováno také na sedlčanské hvězdárně. Z nich dvě Kepler-8b a CoRoT-20b byly dosud pozorovány pouze na sedlčanské hvězdárně.

Spolupracujete při pozorování tranzitů s někým?

Soubory dat s obsahem vyhodnocené fotometrie exoplanet jsou posílány do databáze Sekce pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet při České astronomické společnosti. Zde jsou registrována data zaslaná převážně amatéry ale i profesionály z celého světa. Data slouží i k profesionálnímu  využití a zpracování.  V případě exoplanety WASP-12b byla využita skupinou amerických vědců (Undergraduate Research Assistant Exoplanet Measurement Group University of Central Florida) k vyhodnocení změn pohybu této exoplanety na dráze kolem své mateřské hvězdy. Podobně budou využity data exoplanety WASP-14b. Amatérské sledování exoplanet rozšiřuje databázi objevených exoplanet v programech TrES, CoRoT, WASP, HAT-P, Kepler a dalších.

Vedlejším produktem plánovaných pozorování exoplanet a proměnných hvězd bývá objevení nových proměnných hvězd nebo náhodné sledování planetek, s možností, i když s malou pravděpodobností , objevu komet, nov či  supernov. Záleží v jaké míře jsou využita zpracovávána obrazová a fotometrická data.

Takto bylo na sedlčanské hvězdárně objeveno 32 nových proměnných hvězd a dalších přibližně 30 kandidátů na proměnnost. Na počátku roku 2002 jsme se zúčastnili hned mezi prvními sledování vzplanutí hvězdy V838 Mon  CCD kamerou ST-5.

 

František Lomoz, Sedlčany

Redakce webu exoplanety.cz děkuje panu Lomozovi za rozhovor 

 

Reklama