Exoplaneta Kepler-22 b v představách malíře. Credit: NASA/Ames/JPL-Caltech
Exoplaneta Kepler-22 b v představách malíře. Credit: NASA/Ames/JPL-Caltech

Seznam kandidátů, které objevil Kepler, na kterých může být život.

Před pár dny jsme vám psali o aktualizovaných datech o kandidátech, které objevil Kepler. Necelých 50 z těchto kandidátů se pohybuje v obyvatelné oblasti nebo poblíž jejich okrajů. Vybrali jsme ty, kteří mají patrně kamenný povrch a nejvhodnější podmínky k životu. Pro náš výběr byly rozhodující dvě kritéria:

a) Oslunění – tedy množství záření, které planeta od své hvězdy dostává. Pro Zemi tento parametr nabývá hodnoty 1. Kandidáty jsme rozdělili do třech skupin. První z nich má oslunění maximálně 1,7. Všimněte si u těchto i dalších kandidátů rovnovážné teploty. Ta vychází pouze z parametrů mateřské hvězdy, takže nám fakticky říká, jakou by měla planeta povrchovou teplotu bez atmosféry. Jenomže atmosféra k výsledné teplotě vždy něco přihodí (v případě Země asi 30°C). Ve skutečnosti proto hledáme planeta s povrchovou teplotou spíše pod bodem mrazu (řekněme něco okolo 240 až 280 K). Druhá skupina kandidátů jsou opravdové celebrity. Oslunění se v jejich případě pohybuje okolo optimálních hodnot 0,9 až 1,4. Třetí skupina kandidátů se pohybuje poblíž vnější hranice obyvatelné oblasti a oslunění pro ně sahá až k hodnotě 0,3.

b) Poloměr – zvolili jsme pouze ty kandidáty, kteří mají poloměr do 2,3 poloměru Země.

Poznámka: v přehledu neuvádíme KOI-81.01, který už byl potvrzen jako Kepler-22 b. 

Noví kandidáti jsou 2626.01, 2474.01, 1871.01, 1686.01 a 1876.01

 

Kandidáti poblíž vnitřní hranice HZ

KOI
Oběžná doba (dny)
Poloměr (Rz)
Velká poloosa (AU)
Rovnovážná teplota (K)
Oslunění
268.01
110,4
1,64
0,41
286
1,6
2626.01
38,1
1,46
0,18
281
1,48

Astrobiologicky atraktivní kandidáti - TOP

KOI
Oběžná doba (dny)
Poloměr (Rz)
Velká poloosa (AU)
Rovnovážná teplota (K)
Oslunění
2474.01
176,8
1,45
0,55
263
1,13
2469.01
131,2
2,13
0,46
262
1,11
1871.01
92,7
2,18
0,34
260
1,90
1361.01
59,9
2,17
0,24
258
1,17
701.03
122,4
1,57
0,42
255
0,99

Kandidáti poblíž vnější hranice HZ

KOI
Oběžná doba (dny)
Poloměr (Rz)
Velká poloosa (AU)
Rovnovážná teplota (K)
Oslunění
854.01
56,1
2,26
0,23
247
0,86
1686.01
56,8
1,41
0,23
240
0,79
1876.01
82,53
2,25
0,29
239
0,78

Pro srovnání ještě uvádíme přehled dosud potvrzených exoplanet v obyvatelné oblasti nebo její blízkosti.

 

Dosud potrvzené obyvatelné exoplanety

Název exoplanety
Hmotnost
Poloměr
Oběžná doba (dny)
Velká poloosa (AU)
Výstřednost dráhy
Typ mateřské hvězdy
Oslunění
Objevitel, rok objevu
Gliese 581 d
6,0
-
66,6
0,22
0,25
červený trpaslík
0,17-0,47
HARPS, 2007
GJ 667C c
3,81
-
28,1
0,12
0,00
červený trpaslík
0,9
HARPS, 2011
Kepler-22 b
-
2,4
290
0,849
0,00
žlutý trpaslík
1,1
Kepler, 2012
Gliese 163 c
6,9
1,8-2,4 (odhad)
26
0,125
-
červený trpaslík
1,4
HARPS, 2012
Kepler-62 e
-
1,6
122,4
0,427
-
oranžový trpaslík
1,2
Kepler, 2013
Kepler-62 f
-
1,4
267,3
0,718
-
oranžový trpaslík
0,4
Kepler, 2013
Kepler-69 c
-
1,7
242
0,64
-
žlutý trpaslík
??
Kepler, 2013
Kepler-296 f
-
1,79
63,4
0,263
-
oranžový trpaslík
1,3
Kepler, 2014
Gliese 180 c
6,4
-
24,3
0,129
0,09
červený trpaslík
0,9-0,6
HARPS, 2014
HD 40307 g
7,0
-
198
0,6
0,290
oranžový trpaslík
1,3-0,4
HARPS, 2012
GJ 682 b
4,4
-
17,5
0,08
0,08
červený trpaslík
0,36-0,26
HARPS, 2014
Tau Ceti e
4,3
-
168
0,5
0,05
červený trpaslík
1,6-1,3
HARPS, 2012
Oslunění - množství záření, které planeta dostává. Země = 1
Oslunění Venuše: 1,92, Marsu: 0,43
Hmotnost a poloměr exoplanety je uveden v násobcích Země.

 Zdroje: Extra Solar Vision IIhttp://arxiv.org/pdf/1202.5852v1.pdf

 

 

Reklama