Schéma planetárního systému u hvězdy GJ 667 C. Credit: UC Santa Cruz
Schéma planetárního systému u hvězdy GJ 667 C. Credit: UC Santa Cruz

Další novinky o exoplanetě GJ 667 C c a nový objev planety u GJ 433.


Před pár dny jsme vám psali o tom, jak si evropští astronomové nechali proklouznout lukrativní objev mezi prsty. Byli to američtí vědci, kteří veřejnosti představili exoplanetu GJ 667 C c obíhající okolo červeného trplasíka v obyvatelné oblasti. Objev bylo přitom založen z větší části na evropských datech.

Lidé okolo HARPS vydali příslušnou studii teprve koncem uplynulého týdne. Příliš mnoho novinek o potencionální obyvatelné exoplanetě se však nedozvíme. Za zmínku stojí snad jen mírná korekce hmotnosti, tým okolo X. Delfosse počítá s hodnoutou kolem 4,25 Země, zatímco dosud se hovořilo o 4,5 Zemích. Rozdíl je však pouze triviální vzhledem k přesnosti metody měření radiálních rychlostí. Poněkud zajímavější je tak spíše hodnota výstřednosti. Zatímco tým z USA počítal s maximální hodnotou 0,28, v nové studii nalezneme číslo 0,34. I zde je ovšem nutné pracovat s tolerancí, v tomto případě 0,1.

GJ 433

Ve studii však také nalezneme informace o systému u hvězdy GJ 433. Jedná se opět o červeného trpaslíka o hmotnosti 0,48 Slunce, který v oblasti hledání exoplanet není nikterak neznámý. V roce 1997 se objevila studie hovořící o přítomnosti hnědého trpaslíka o hmotnosti 30 Jupiterů, který by měl okolo GJ 433 obíhat s periodou 500 dní. Po zhruba čtyřech letech (2001) však byla tato teorie vyvracena.

Ke konci roku 2009 byla u hvězdy GJ 433 nalezena planeta s nyní upřesněnou hmotností 5,8 Zemí (0,14 Jupiteru) a oběžnou dobou 7,4 dní.
Kromě toho zde máme nový objev exoplanety GJ 433 c o hmotnosti 45 Zemí a oběžnou dobou plných 3693 dní nebo přesněji mezi 9,5 a 11 lety. Planeta by se měla pohybovat ve vzdálenosti 3,6 AU.

Zdroj: The HARPS search for southern extra-solar planets XXXV. Super-Earths around the M-dwarf neighbors Gl433 and Gl667C

Reklama