Planeta beta Pictoris na snímcích z různých let a v rozličných vlnových délkách.
Planeta beta Pictoris na snímcích z různých let a v rozličných vlnových délkách. Credit: ESO

Planeta u hvězdy beta Pictoris byla nalezena na snímcích z roku 2003.

Hvězda beta Pictoris je v oblasti výzkumu exoplanet velmi známa. Už počátkem 80. let u ní astronomové objevili protoplanetární disk a na snímcích z roku 2003 pak i planetu. Astronomové během let postupně pozorovali přímým zobrazením oběh planety kolem hvězdy. Beta Pictoris b se podle předpokladů měla pohybovat ve vzdálenosti 8 až 15 AU. Přístroj NACO, který je součástí výzbroje dalekohledu VLT Evropské jižní observatoře, sledoval okolí hvězdy beta Pictoris i v uplynulých letech. V současné době jsou k dispozici data za 8 let, což je už dost na to, abychom mohli upřesnit dráhu exoplanety.

Schéma oběžné dráhy exoplanety beta Pictoris. Černými body jsou znázorněny pozorované pozice, šedými pak předpovězené pro další léta. Credit: G. Chauvin et al.
Schéma oběžné dráhy exoplanety beta Pictoris. Černými body jsou znázorněny pozorované pozice, šedými pak předpovězené pro další léta. Credit: G. Chauvin et al.

Podle nejlepšího z modelů se zdá, že beta Pictoris b obíhá okolo své hvězdy ve vzdálenosti 8 až 9 AU s periodou 17 až 21 let po mírně protáhlé eliptické dráze s výstředností maximálně 0,17. Z výsledků také vyplývají dvě zajímavé zkutečnosti. Tou první je fakt, že planeta se pravděpodobně pohybuje mírně nad diskem, což by vysvětlovalo určitou deformaci jeho vnitřní části. Simulace také potvrzují teorii o tom, že astronomové v listopadu 1981 pozorovali tranzit exoplanet před hvězdou. Pokud by se nám v budoucnu podařilo tranzit exoplanety pozorovat, mohlo by to výrazně upřesnit její fyzikální vlastnosti. Hmotnost planety se může pohybovat v intervalu od 5 do 13 Jupiterů. Znalost poloměru exoplanety by nám potvrdila, že se nejedná o hnědého trpaslíka.

Další informace o Beta Pictoris na našem webu.


 

Zdroj: Orbital characterization of the βPictoris b giant planet

 

Reklama