Exoplanety na každém kroku. Credit: ESO/M. Kornmesser
Exoplanety na každém kroku. Credit: ESO/M. Kornmesser

Planety jsou ve vesmíru skoro všude…


Jedním z hlavních úkolů při výzkumu exoplanet je odhad jejich počtu v rámci naší Galaxie a také odhad jednotlivých typů exoplanet u hvězd rozličných spektrálních tříd. O to druhé se snaží Kepler i spektrograf HARPS, to první je poměrně častou výsadou metody gravitačních mikročoček.

Dalekohled pozoruje vzdálenou hvězdu, před kterou přechází její podstatně bližší kolegyně (obě hvězdy nemají nic společného, jen se na obloze v danou chvíli promítají do stejného místa). Díky gravitaci bližší hvězdy dojde ke zjasnění té vzdálenější, jak praví teorie relativity. Pokud okolo bližší hvězdy obíhá planeta, projeví se to ve světelné křivce (grafu závislosti jasnosti na čase) jako malý pík. Také planeta má svou gravitaci, takže i ona zafunguje jako čočka a zjasní vzdálenou hvězdu.

Na základě počtu takto objevených exoplanet můžeme vyvodit jisté statistické závěry. Už dříve astronomové touto metodou nalezli zřejmě planety, které neobíhají kolem žádné hvězdy. Těchto bludných planet může být až 400 miliard, což by zřejmě bylo více než samotných hvězd v Galaxii!

Nyní vzal jiný tým data za šest let pozorování (2002 až 2007) z dalekohledů PLANET (Evropská jižní observatoř) a OGLE (Polsko) a pokusil se odhadnout počet exoplanet v rámci Galaxie. K dispozici měli astronomové na 440 světelných křivek a výsledkem byl objev tří exoplanet, dalších 7 bylo odhaleno v rámci dřívějších studií. Okolo mnoha hvězd žádná planeta objevena nebyla, i to je ovšem cenný výsledek.

Závěry: jedna ze šesti studovaných hvězd hostí planetu podobnou Jupiteru, polovina o hmotnosti Neptunu a v okolí 2/3 hvězd se nachází planeta s kamenným povrchem (super-Země).

Přístroje v kombinaci s metodou gravitačních mikročoček dokázaly nalézt planety o hmotnosti nejméně 5 Zemí ve vzdálenosti 75 milionů až 1,5 miliardy kilometrů od hvězdy. Metoda je tedy podstatně citlivější na vzdálenější planety, než je tomu v případě ostatních a častěji užívaných metod.

Celkově by se v Galaxii mohlo nacházet 100 miliard planet. Tento počet je ale pouze hrubým odhadem. Dodnes pořádně nevíme, kolik hvězd je v naší Galaxii. I tento údaj se pouze odhaduje a to na 100 až 350 miliard. Nová studie ale potvrzuje již dávno známý fakt: planety jsou ve vesmíru běžné a u většiny hvězd bychom měli nalézt minimálně jednu.

Zdroj: ESO

Reklama