Kamery projektu HATNet v Arizoně.Credit: HATNet
Kamery projektu HATNet v Arizoně. Credit: HATNet

Projekt HATNet hlásí objev prvních exoplanet roku 2012.


Lovec tranzitujících exoplanet představil objev čtyř horkých Jupiterů HAT-P-34 b až HAT-P-37 b s hmotnostmi 1,05 až 3,33 Jupiterů a oběžnými dobami 1,33 až 5,45 dní.

Exoplanety obíhají kolem relativně jasných hvězd spektrálních tříd G a F. Nejzajímavějším úlovkem je nepochybně HAT-P-34 b. Planeta má hmotnost 3,33 Jupiterů a okolo své hvězdy obíhá s periodou 5,45 dní po velmi protáhlé dráze (výstřednost 0,441). Jedná se o jednu z nejvýstřednějších tranzitujících exoplanet. Mezi ty ostatní a ještě excentričtější patří prokazatelně:

  • HD 80606 b (e = 0,93)
  • HD 17156 b (e = 0,67)
  • CoRoT-20 b (e = 0,56)
  • CoRoT-10 b (e = 0,53)
  • HAT-P-2 b (e = 0,51)

Samotná mateřská hvězda je 1,5x větší než naše Slunce a vyzařuje 3,6x více záření. Povrchová teplota planety se odhaduje na 1520 K.
HAT-P-34 b je vhodným kandidátem na „vyšetření“  Rossiterovým-McLaughlinovým efektem. Astronomové by získali křivku radiálních rychlostí v okamžiku, kdy bude planeta přecházet před svou hvězdou. Díky tomu bychom mohli zjistit sklon roviny oběžné dráhy planety vůči rovině rovníku mateřské hvězdy. U takto výstředných a hmotných planet by to mohlo být více než důležité.

HAT-P-34 b
Hmotnost: 3,3 Mj
Poloměr: 1,2 Rj
Oběžná doba: 5,45 dní
Velká poloosa: 0,067 AU

HAT-P-35 b
Hmotnost: 1,0 Mj
Poloměr: 1,3 Rj
Oběžná doba: 3,64 dní
Velká poloosa: 0,049 AU

HAT-P-36 b
Hmotnost: 1,8 Mj
Poloměr: 1,2 Rj
Oběžná doba: 1,32 dní
Velká poloosa: 0,02 AU

HAT-P-37 b
Hmotnost: 1,2 Mj
Poloměr: 1,2 Rj
Oběžná doba: 2,79 dní
Velká poloosa: 0,037 AU

Nejvyšší rovnovážnou teplotu by měla mít HAT-P-36 b (cca 1800 K).

 

Zdroj: HAT-P-34b — HAT-P-37b: Four Transiting Planets More Massive Than Jupiter Orbiting Moderately Bright Stars

 

 

 

Reklama