Země a Měsíc na různých vlnových délkách. Credit: Robinson et al. 2011
Země a Měsíc na různých vlnových délkách. Credit: Robinson et al. 2011

Astronomové představili novou možnost, jak v budoucnu nalézt měsíce exoplanet

Měsíce exoplanet… dosud jsme sice žádné nenašli, ale od nalezení prvních z nich jsme možná velmi blízko. Nedávno byl založen projekt HEK, který se bude snažit hledat měsíce exoplanet v datech z kosmického dalekohledu Kepler. Součástí týmu je i český astronom, působící v USA, David Nesvorný.

V budoucnu bychom měli disponovat obřími dalekohledy, které dokáží i menší exoplanety zobrazit přímo. Astronomové už jsou namlsání představou, že budou moci sledovat exoplanety zemského typu, ale někteří jdou ještě dál – k přímému zobrazení měsíců exoplanet. Lukrativním cílem jsou samozřejmě měsíce u obřích planet, které by mohly mít hmotnost blízkou Zemi a být tak přístavy života.

Tyler Robinson (University of Washington) představil výsledky své simulace, která se zaobírá tím, jak bychom viděli Zemi a Měsíc na různých vlnových délkách. Zatímco na relativně dlouhé vlnové délce 10 mikrometrů září Země i Měsíc a obě tělesa bychom z větší vzdálenosti nemuseli rozeznat, kratší vlnová délka 3 mikrometrů je jiný šálek kávy. V této části spektra pohlcuje oxid uhličitý v zemské atmosféře většinu světla, takže Země skoro zmizí a naopak Měsíc zazáří.

Je Měsíc důležitý?

Měsíce exoplanet bychom tak mohli hledat díky vhodné vlnové délce, ve které je světlo samotné planety „ztlumeno“. Nemusí jít přitom nutně jen o velké exoměsíce. Prokázání existence malého měsíce (jako je ten náš) u planety zemského typu, může být rovněž velmi důležité. Náš Měsíc totiž stabilizuje zemskou osu, což má více než klíčový význam pro zemské klima. Je však pravdou, že podle některých novějších studií nemusí být přínos Měsíce v tomto ohledu zase až tak klíčový. Zatímco původně se vědci domnívali, že bez Měsíce by se zemská osa měnila v rozsahu 0 až 90°, nové simulace ukazují, že by to bylo výrazně méně. Exoplanety zemského typu by v určitých případech měsíc ke stabilizaci své dráhy nemusely vůbec potřebovat (viz tato studie). Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že vliv Měsíce na vznik a vývoj života je podstatně komplexnější. Například slapové síly Měsíce způsobují příliv a odliv, který mohl sehrát více než důležitou roli při přenosu života z moře na pevninu.

Zdroje:

 

Reklama