Dva identické dalekohledy Keck na Havaji.
Dva identické dalekohledy Keck na Havaji.

Nový potvrzený objev dalekohledu Kepler, exoplaneta KOI-254 b, je prvním známým horkým Jupiterem, který obíhá okolo červeného trpaslíka.

Nalezení horkého Jupiteru je dnes už považováno za rutinní záležitost. Astronomové nalezli desítky planet o hmotnosti a velikosti Jupiteru, které obíhají blízko svých hvězd s periodou v řádu desítek hodin až několika málo dní. Horcí Jupiteři vznikají ve větších vzdálenostech od svých hvězd a poté migrují směrem k nim. Obecně platí zásada, že obří plynné planety se vyskytují u hmotnějších hvězd.

Poblíž menších červených trpaslíků tak nacházíme spíše planety, které spadají do kategorií super-Zemí (hmotnost pod 10 Zemí a mají kamenný povrch) nebo mají hmotnost do 0,1 Jupiteru (~31 Zemí).

Existují však samozřejmě výjimky. Například kolem červeného trpaslíka Gliese 876 (hmotnost třetina Slunce) obíhají 4 planety, z nichž jedna má hmotnost více než 2 Jupitery. Gliese 876 b ale okolo svého slunce obíhá s periodou 61 dní, takže o horkém Jupiterovi nemůže být řeč.

Objevy horkých Jupiterů se červených trpaslíků netýkaly až do teď. Měřením radiálních rychlostí byla potvrzena existence kandidáta, kterého objevil kosmický dalekohled Kepler. Exoplaneta KOI-254 b má hmotnost 0,5 Jupiteru, poloměr 0,96 Jupiteru a okolo červeného trpaslíka obíhá ve vzdálenosti 0,030 AU s periodou 2,45 dní. Mateřskou hvězdou je červený trpaslík o hmotnosti a velikosti zhruba poloviny Slunce. Rovnovážná teplota exoplanety se bude pohybovat kolem 1000 K.

Objev exoplanety KOI-254 b byl potvrzen a údaje o hmotnosti získány spektrografem HIRES na havajském Keckově dalekohledu.

Do dnešních dní nebyla objevena žádná exoplaneta o hmotnosti větší než 0,1 Jupiteru, která by obíhala okolo červeného trpaslíka s periodou menší než 30 dní. Zkoumáno přitom bylo různými projekty na 300 červených trpaslíků, u kterých bychom zejména měřením radiálních rychlosti horkého Jupitera jen těžko přehlédli. KOI-254 b tak může být opravdu unikátním objevem v historii výzkumu exoplanet.

Zdroj: Characterizing the Cool KOIs II. The M Dwarf KOI-254 and its Hot Jupiter

 

 

Reklama