Tak co, kolik sdělovacích prostředků se nám zase bude snažit namluvit, že zítra začíná zimní čas? Správně je to tak, že zimní čas neexistuje, neboť hodiny se vrací do normálního Středoevropského (pásmového) času. Zimní čas jako takový ovšem kdysi (jednou) existoval a to z rozhodnutí vlády na základě zákona schváleného Národním shromážděním. Stalo se tak v zimě mezi léty 1946 / 1947. Zákon naleznete v odkaze: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1946/sb92-46.pdf

 

Tento zákon je patrně světovým unikátem a pokud je nám známo, příslušný zákon nebyl dosud zrušen, takže je v kompetenci vlády zimní čas kdykoliv zavést.

 

 

Reklama