Možná exoplaneta Kepler-19 c, která byla patrně objevena díky časování tranzitů, v představách malíře. Credit: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics
Možná exoplaneta Kepler-19 c, která byla patrně objevena díky časování tranzitů, v představách malíře. Credit: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Fenoménem posledních měsíců je hledání a výzkum exoplanet pomoci časování tranzitů (TTV). Přesným pozorováním přechodů známé exoplanety před svou hvězdou můžeme v časech tranzitů nalézt nepatrné odchylky, které vyvolává přítomnost další planety. Zřejmě první skutečně potvrzenou exoplanetou, která byla díky TTV objevena, je Kepler-19 c (viz náš nedávný článek). Možné úspěchy však slaví také pozemská astronomie. Polský vědec Gracjan Maciejewski (Toruňská univerzita) vede projekt YETI (Young Exoplanet Transit Initiative), který si klade za cíl realizovat přesná měření tranzitů objevených exoplanet za účelem odhalení možných TTV a to pomoci dalekohledů o průměru 0,4 až 2 m, které se nacházejí po celém světě. Na stav projektu a výhledy do budoucna jsme se stručně zeptali právě jeho šéfa.

 

O výsledcích projektu YETI jsme psali také v nedávném článku – odkaz.

 

 

Exoplanety.cz: Připravujete v rámci projektu YETI v nejbližší době ohlášení dalšího možného objevu pomoci TTV?
 

Gracjan Maciejewski (GM): Ano, máme minimálně jednu tranzitující exoplanetu, která je slibným cílem pro naše navazující pozorování. Sledujeme více než tucet zajímavých tranzitujících planet. Používáme malý dalekohled k naší kampani, jejímž cílem je zjištění případné změny v časech tranzitů. Jedná se o fázi výběrů cílů pro další následná pozorování. Obvykle to trvá jedno až dvě pozorovací období. Poté provádíme vysoce přesná pozorování, která odhalí možné TTV signály.

 

Exoplanety.cz: Kdy vlastně může být exoplaneta, objevena díky TTV, považována za potvrzený objev? Je nutné pozorovat její tranzity nebo získat RV k potvrzení objevu?
 

GM: Kepler-19 je výborným příkladem. K potvrzení objevu je nutné mít velké množství pozorování a další pak k zjištění orbitálních a fyzikálních vlastností objevené planety. Samozřejmě je pravdou, že měření radiálních rychlostí by výrazně pomohlo objev potvrdit a pokud by planeta tranzitovala, bylo by to přímo skvělé!

 

Exoplanety.cz: Jaký je vás názor na možnosti objevů prostřednictvím TTV v nejbližší době?

 

GM: Věřím, že jsme na začátku období, kdy získáme velké množství informací o planetárních systémech díky metodě TTV. Tato metoda je citlivá na malá tělesa ve specifické konfiguraci (tzv. orbitální rezonanci1). Dalekohled Kepler sbírá data už dva roky a my jsme také přidali řadu bodů do O-C diagramů2 exoplanet, které byly objeveny tranzitní metodou pozemskými přehlídkami. Takže nové objevy díky TTV musí přijít velmi brzy.

 

Exoplanety: Jak velký dalekohled je nutný k tomu, abychom měli přesná data pro TTV? Mohou i data od amatérů přispět k objevu exoplanety díky TTV?

 

GM: Dalekohled se zrcadlem o průměru 50 cm a běžně dostupnou CCD kamerou je dostačující k pozorování tranzitů a sledování jejich časů. Výsledky dostupné v ETD (http://var2.astro.cz/ETD) to jasně dokazují. Pro získání spolehlivých dat je ovšem nutné použít profesionální dalekohledy o průměru nad 1 metr.

 

Poznámky:

 

1) Orbitální rezonance – situace, kdy jsou oběžné doby dvou a více těles v poměru celých kladných čísel.

 

2) O-C diagram – graf sestavený pro zákrytové dvojhvězdy nebo tranzitující exoplanety. Na vodorovné ose je čas, na svislou osu se vynáší pro každou událost (tranzit, zákryt) rozdíl skutečného času události (O) a předpovězeného času události (C).

 

Děkuji Barboře Fifkové za pomoc s přípravou rozhovoru.

 

 

 

Reklama