Keckovy dalekohledy na Havaji. Autor: NASA
Keckovy dalekohledy na Havaji. Autor: NASA

Američtí astronomové objevili pomoci havajského Keckova dalekohledu 18 nových exoplanet o hmotnosti Jupiteru. Vzhledem k tomu, že k detekci byla využita metoda měření radiálních rychlostí, o velikosti (poloměru) planet přesnější povědomí nemáme. Drtivá většina nových exoplanet byla objevena u hvězd, které jsou větší a hmotnější než naše Slunce.

 

Obecně se předpokládá, že exoplanety o hmotnosti minimálně Jupiteru jsou typické spíše pro hmotnější hvězdy bohaté na kovy (prvky těžší než vodík a hélium). V katalozích exoplanet však paradoxně máme jen málo objevů planet u hvězd o hmotnosti nad 1,5 Slunce. Jedná se do značné míry o observační problém, neboť pomoci radiálních rychlostí se nejsnáze hledají planety u méně hmotných hvězd.

 

Týmu pod vedením Johna A. Johnsona se podařilo objevit 18 nových exoplanet u hvězd o hmotnosti 0,93 až 1,95 Slunce a velikosti 2,5 až 8,7 Slunce. Všechny nalezené planety mají hmotnost větší než 0,9 Jupiteru a okolo svých sluncí obíhají s periodami v řádu stovek dní. Jedná se o značně vydatnou porci nových přírůstků, která významně rozšíří počty známých exoplanet u hmotnějších hvězd, což je velmi důležité pro lepší pochopení vzniku a vývoje planetárních systémů.

 

Tabulka: nově objevené exoplanety. Period – oběžná doba (ve dnech), a – velká poloosa dráhy, Eccentricity – výstřednost dráhy, M* - hmotnost hvězdy v násobcích Slunce, R* - poloměr hvězdy v násobcích poloměru Slunce a L* - zářivost hvězdy v násobcích zářivosti Slunce. Credit: John Asher Johnson a kol. (upraveno).
Tabulka: nově objevené exoplanety. Period – oběžná doba (ve dnech), a – velká poloosa dráhy, Eccentricity – výstřednost dráhy, M* - hmotnost hvězdy v násobcích Slunce, R* - poloměr hvězdy v násobcích poloměru Slunce a L* - zářivost hvězdy v násobcích zářivosti Slunce. Credit: John Asher Johnson a kol. (upraveno).

 

Zdroj: Retired A Stars and Their Companions: Eighteen New Jovian Planets

Reklama