Protoplanetární disk v představách malíře.
Protoplanetární disk v představách malíře.

Podíváme-li se na planety Sluneční soustavy, pak zjistíme, že obíhají okolo naší mateřské hvězdy po téměř kruhových drahách a roviny oběžných drah se jen velmi nepatrně liší od roviny rovníku Slunce. Na tom samo o sobě není nic tak zvláštního, když uvážíme, že planety vznikly z protoplanetárního disku, který obklopoval mladé rodící se Slunce. Objevy mnoha exoplanet však naznačují, že spořádané oběžné dráhy nemusí být ve vesmíru železným pravidlem.

 

U některých exoplanet se nám podařilo zjistit, jaký úhel svírá jejich rovina oběžné dráhy s rovinou rovníku. Mnoho z těchto exoplanet obíhá okolo svého slunce značně skloněné dráze. Některé systémy se dokonce vyznačují planetami s retrográdními dráhami, kdy planeta obíhá v opačném směru, než v jakém rotuje mateřská hvězda (úhel roviny oběžné dráhy je větší než 90°).

 

Obecně se očekávalo, že za „rozházenými“ dráhami jsou gravitační interakce mezi planetami či mezi planetou a hvězdou. Tým vědců z Německa a Velké Británie pod vedením Pavla Kroupy (University of Bonn) však přichází s ještě jedním možným vysvětlením.

 

Planetární systém jako je Sluneční soustava - planety obíhají v téměř stejné rovině jako je rovina rovníku mateřské hvězdy po kruhových či mírně eliptických dráhách. Credit: Ingo Thies
Planetární systém jako je Sluneční soustava - planety obíhají v téměř stejné rovině jako je rovina rovníku mateřské hvězdy po kruhových či mírně eliptických dráhách. Credit: Ingo Thies

 

Představte si rodící se planetární systém. Máme zde disk plynu s nepatrnou ale klíčovou příměsí prachu v jehož centru se k životu klube nová  hvězda. V jejím okolí můžeme spatřit planetární embrya – malá tělesa, které se díky akreci rozrůstají do větších a hmotnějších objektů. Velká část hvězd vzniká v hvězdokupách, kde je to obvykle na kosmická měřítka těsné. Nelze proto vyloučit, že  se k disku přiblíží další oblak plynu. Podle simulací může tento přilétající oblak materiálu změnit sklon disku a urychlit tvorbu planet. Důsledkem pak může být rozhození oběžných drah budoucích planet ale i větší pravděpodobnost existence horkých Jupiterů. Některé planety mohou být dokonce ze systému vyhozeny. Podle jedné z nových studií, může být těchto bludných planet v Galaxii více než samotných hvězd.

 

Někdy může planetární systém skončit i takto. Credit: Ingo Thies
Někdy může planetární systém skončit i takto. Credit: Ingo Thies

 

Zdroje:

 


 

 

Reklama