Protoplanetární disk v představách malíře.
Protoplanetární disk v představách malíře.

Již několik let je známo, že hvězdy, kolem kterých obíhají exoplanety, jsou bohatší na prvky těžší než vodík a helium. V astrofyzice se tyto prvky označují za kovy (i když některé z nich jsou nekovy), a jejich procentuální zastoupení ve hvězdě se nazývá metalicita. Těžší prvky usnadňují tvorbu jader planet při formování planet v akrečním disku, a urychlují proces jejich vzniku. Nicméně nová studie naznačuje, že i opak může být pravdou – lépe řečeno, že přítomnost exoplanet může vést k tomu, že hvězda obsahuje méně těžších prvků než by jinak měla.

 

 

Celý článek naleznete na webu planetary.cz.

 

 

 

 

 

Reklama