Do počátku nového tisíciletí u nás vycházelo poměrně velké množství brožur s astronomickou tématikou, na které mnoho autorů dodnes často odkazuje. Tyto publikace vydávaly některé hvězdárny či astronomické organizace. V posledních letech se však aktivity v této oblasti prakticky zastavily. Hvězdárny a planetária se zaměřují výhradně na kontaktní popularizaci, která se odehrává v areálu jejich organizace, astronomické společnosti tuto část popularizace ignorují. Osobně jsme se s podobným přístupem setkali v okamžiku, kdy jsme byli mnohokrát odmítnutí s žádostí o podporu Exoplanetární ročenky. Přitom se jedná o projekt, který není nutné díky dobrovolnické povaze dotovat horentnímu sumami.

 

Těžiště „tištěné popularizace“ se tak přesouvá do komerční sféry. Také v této oblasti však není situace příliš růžová. Tištěné časopisy o vědě jsou rušeny a astronomických knih (zejména od českých autorů) vychází stále méně. Pomyslným hřebíčkem do rakve může být současné zvýšení DPH na knihy.

 

Exoplanety.cz proto plně podporují iniciativu Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Výzvu na obranu knih můžete podepsat snadno a rychle na stránce http://sckn.cz/index.php?p=vyzva

 

 

 

Reklama