Dvě planety u jedné hvězdy (pouze ilustrační foto) Credit: NASA/Ames/JPL-Caltech
Dvě planety u jedné hvězdy (pouze ilustrační foto) Credit: NASA/Ames/JPL-Caltech

Za první čtyři měsíce pozorování objevil Kepler na 1 200 exoplanetárních kandidátů, přičemž u osmi zkoumaných hvězd byly objevení hned čtyři kandidáti. Astronomy zaujal zejména možný planetární systém s označením KOI-730. Po identické oběžné dráze ve vzdálenosti jen 0,092 AU obíhají dva exoplanetární kandidáti. Pokud by se objev potvrdil, mělo by to významný dopad na teorie o vzniku a vývoji planetárních systémů.

 

Hvězda KOI-730 má hmotnost a velikost asi jako Slunce. Kepler u ní objevil čtyři možné exoplanety. KOI označuje Objekt Keplerova zájmu, 730 je číslo mateřské hvězdy a čísla za tečkou označují jednotlivé planetární kandidáty v pořadí, v jakém byli objeveni. KOI-730.01 obíhá ve vzdálenosti 0,12 AU s periodou 14,78 dní a má velikost asi 3,1 Země. KOI-730.04 najdeme ve vzdálenosti 0,076 AU a jeho oběžná doba je 7,38 dní, poloměr pak asi 1,8 Země.

 

Astronomy však zaujali zejména kandidáti KOI-730.02 a KOI-730.03, kteří obíhají po stejné oběžné dráze ve vzdálenosti 0,092 AU s dobou oběhu 9,84 dní. Poloměr obou planet se odhaduje na 2,3 a 2,5 Země.

 

První planeta předchází svou sestru na oběžné dráze o 60°. Astronomové podobné rozložení poznají, říká se mu Lagrangeovy body nebo také librační centra (viz například Wikipedia). Jedná se o body v soustavě dvou hmotných objektů (zde hvězda – planeta), kde se gravitační působení obou těles vyrovnávají. V libračních centrech soustavy Země-Slunce operují některé astronomické družice (např. SOHO), naveden tam má být v budoucnu dalekohled JWST.

 

V libračních centrech Jupiteru najdeme i přirozená tělesa – skupinu planetek známou pod názvem Trojané. Existence obřích planet na stejné oběžné dráze je však překvapující, i když v minulosti mohla být ve stejné roli naše Země. Podle některých teorií se v libračním centru naší rodné hroudy nacházel několik desítek milionů let po vzniku Sluneční soustavy objekt o velikosti dnešního Marsu. Těleso bylo pokřtěno jako Theia. Díky velké hmotnosti obou těles byla soustava nestabilní a Theia nakonec do Země narazila. Následkem obřího vesmírného karambolu se do okolí mladé Země dostalo velké množství materiálu, ze kterého se následně zformoval Měsíc.

 

Čeká podobný osud i dvě možné planety u hvězdy KOI-730? Nevíme, ale podle simulací by měl být systém v průběhu nadcházejících 2 milionů let stabilní. Astronomové se prioritně budou snažit existenci všech kandidátů potvrdit.

 

Zdroj: newscientist.com

 

 

 

Reklama