Horký Jupiter v představách malíře.
Horký Jupiter v představách malíře.

Evropští astronomové prezentovali objev nové nafouklé exoplanety. Podobných úlovků v poslední době přibývá. Přestože z pohledu veřejnosti jsou atraktivnější debaty a výzkumy exoplanet zemského typu, jejích horké a nafouklé příbuzné jsou pro nás neocenitelným průvodcem po tajemstvích exoplanetární džungle.

 

WASP-39 b byla objevena tranzitní metodou prostřednictvím slavného projektu SuperWASP. Potvrzení a zjištěni hmotnosti si vzaly na starost spektrografy CORALIE a SOPHIE.

 

WASP-39 b má poloměr asi 1,27 Jupiteru ale hmotnost jen přibližně třetinovou ve srovnání s obrem Sluneční soustavy. Velikost i hmotnost exoplanet se často udává v násobcích Jupiteru. Logicky je tomu tak i v případě hustoty. WASP-39 b má dle odhadu hustotu jen 0,14 ρj. Pro doplnění uveďme, že hustota Jupiteru je asi 1 326 kg/m3.

 

Se svou hustotou asi 185 kg/m3 WASP-39 b sice oslní, ale v katalozích známe i daleko větší frajerky. Například exoplaneta WASP-17 b má hustotu jen 0,06 ρj, což je asi 80 kg/m3. Podobně nízké hustoty se nedají příliš věrohodně vysvětlit ani „bez jádrovou“ teorií. Obecně se totiž předpokládá, že obří plynné planety vznikly postupnou akrecí v disku a to prostřednictvím dvou základních fází. Nejdříve vzniklo kamenné jádro, které po překročení hmotnosti asi 10 Zemí mělo dostatečně velkou gravitaci na to, aby ze svého okolí vysálo lehké prvky (vodík a hélium). Planety jako Jupiter a Saturn tedy mají ve svém nitru kamenné jádro, které obklopuje velmi hustá atmosféra.

 

Někteří jejich kolegové mimo Sluneční soustavu však mohli první fázi přeskočit. Planeta mohla vzniknout zhroucením plynu bez přítomnosti kamenného jádra.

 

Vraťme se ale ještě zpět k WASP-39 b. Planeta obíhá okolo hvězdy spektrální třídy G, která je nepatrně menší ve srovnání se Sluncem. Hvězdu nalezneme v souhvězdí Panny. Tranzit exoplanety před hvězdou trvá necelé tři hodiny. Oběžná doba WASP-39 b je pak rovna přibližně 4 dnům. Povrchová teplota WASP-39 b se odhaduje na 1100 K.

 

Pro zajímavost uvádíme příklady exoplanet s nejnižší známou hustotou. Je uvedena hmotnost (Mj), poloměr (Rj) a hustota (ρj) v násobcích Jupiteru.

  • WASP-17 b: 0,486 Mj / 1,99 Rj / 0,06 ρj
  • WASP-31 b: 0,478 Mj / 1,54 Rj / 0,13 ρj
  • Kepler-7 b: 0,433 Mj / 1,47 Rj / 0,13 ρj

Zdroj: WASP-39b: a highly inflated Saturn-mass planet orbiting a late G-type star

 

 

 

Reklama