Kolem planety Saturn obíhá 62 různě velkých měsíců. Mezi ty větší, kulového tvaru patří: Titan, Rhea, Tethys, Dione, Mimas a Enceladus. Všechny tyto měsíce mají střední hustotu jen o málo převyšující hustotu vody, 1 g/cm3. Z toho vyplývá, že jsou tvořeny převážně vodním ledem a různými příměsemi, případně mohou mít malé jádro tvořené silikátovými horninami. Tyto měsíce byly dlouho považovány za mrtvá, zcela zmrzlá tělesa. Teprve sondy Voyager 1 a 2 na přelomu 70. a 80. let objevily, že měsíc Titan má hustou atmosféru.

 

Celý článek naleznete na webu planetary.cz.

 

 

 

Reklama