Kamery projektu SuperWASP. Zdroj: www.superwasp.org
Kamery projektu SuperWASP. Zdroj: www.superwasp.org

Tranzitní fotometrii dnes vévodí zejména dva vyhledávací projekty – SuperWASP a HATNet. Jejich úlovky poznáte v katalogu snadno. Jednotlivé exoplanety jsou označeny jako HAT-P-XX b, případně WASP-XX b, kde XX je pořadové číslo exoplanety. Letos v lednu došlo ke kuriózní situaci. Projekt HATNet oznámil objev nové exoplanety HAT-P-27 b. Jen několik dní poté, představil stejnou exoplanetu i projekt SuperWAS. Oba týmy pracovaly nezávisle na sobě, což nám dává dobrou příležitost, konfrontovat získaná data.

 


Mateřská hvězda se nachází v souhvězdí Panny a je nepatrně menší a méně hmotná než naše Slunce. Vzhledem k tomu, že oba týmy pracovaly nezávisle a zaslouží si rovným dílem „skalp“ této planety, byl nový přírůstek do katalogu zařazen pod trochu komplikovaným názvem HAT-P-27/WASP-40 b. Zkusme nyní porovnat data z obou projektů.

 

Poloměr
Projekt HATNet odhal poloměr exoplanety na 1,038 Jupiteru. Se započtením odchylek by to dělalo 0,980 až 1,115 Jupiteru. SuperWASP dospěl k hodnotě 1,055 Jupiteru. Se započtením odchylek pak 1,019 až 1,108 Jupiteru.

 

Oběžná doba
HATNet určil oběžnou dobu exoplanety na 3,039586 ± 0,000012 dny. Jejich konkurenti na 3,0395721± 0,0000078 dny. Zde je tedy rozdíl mezi oběma týmy ještě menší, liší se až v hodnotě na pátém desetinám místě (bereme v úvahu střední hodnoty).

 

Hmotnost exoplanety
Za hmotnost exoplanety už týmy přímo neručí, neboť hodnoty bylo potřeba získat ze spektra mateřské hvězdy. HATNet oslovil observatoř Las Campanas v Chile, kde získali radiální rychlosti hvězdy pomoci 2,5 m dalekohledu. Kromě toho byla hvězda pozorována 2,3 m dalekohledem Siding Spring Observatory v Austrálii. Z výsledků vyplývá, že hmotnost planety by měla být 0,660 ± 0,033 Jupiteru.

 

SuperWASP využil k získání křivek radiálních rychlostí známý spektrograf SOPHIE na 1,93 m dalekohledu ve Francii. Odhad hmotnosti je 0,617 ± 0,088 Jupiteru. Týmy se tedy liší o 0,043 Jupiteru, což je vzhledem k současným přesnostem spektrografů docela dobrý výsledek.

 

Současný případ není prvním společným objevem. V katalogu nalezneme i exoplanetu WASP-11/HAT-P-10 b.

 

Zdroje:

 

 

 

Reklama