Už jsme mnohokrát zmínili, že Kepler objevuje exoplanety na základě periodických poklesů jasnosti hvězdy v okamžiku, kdy před ní přechází planeta. Samotný princip měli astronomové amatéři dobře „osahaný“ už před objevem první exoplanety. Na základě stejného principu totiž pozorovali a pozorují tzv. zákrytové dvojhvězdy. Dvě stálice v tomto případě obíhají okolo společného těžiště a navzájem se zakrývají. Kosmický dalekohled Kepler však nyní objevil zákrytovou trojhvězdu.

 


Joshua A. Carter a jeho tým představili na kongresu Americké astronomické společnosti (v Science koncem týdne) objev trojhvězdy KOI-126. Podobné označení už z našeho webu jistě znáte, zkratka KOI značí Objekt Keplerova zájmu, u něhož dalekohled zjistil více než podezřelé poklesy jasnosti.

 

V tomto případě však na vině není objekt planetární velikosti. KOI-126 je trojhvězdou, kde jednotlivé složky mají parametry:

  • Složka B má hmotnost asi 0,24 Slunce a poloměr 0,25 Slunce
  • Složka C má hmotnost 0,21 Slunce a poloměr 0,25 Slunce

Obě hvězdy obíhají okolo společného těžiště s periodou 1,77 dní. Kromě toho však dvojhvězda (B+C) obíhá kolem společného těžiště s hlavní složkou (A) o hmotnosti 1,3 Slunce a poloměru 2 Sluncí. Oběžná doba je v tomto případě 34 dní.

 

Povrchová teplota hlavní složky (A) byla odhadnuta na 5 875 K. Podle spektroskopických měření se zdá, že se jedná o hvězdu bohatou na kovy (prvky těžší než vodík a hélium).

 

V případě tohoto vícenásobného hvězdného systému máme poměrně velké štěstí, neboť všechny tři složky leží v jedné rovině. Kepler tak mohl pozorovat, jak se všechny tři hvězdy vzájemně zakrývají. Díky tomu se podařilo velmi přesně změřit parametry všech tří hvězd. Data budou užitečná pro ověření teorií o vícenásobných hvězdných systémech.

 

Zdroj: KOI-126: A Triply Eclipsing Hierarchical Triple with Two Low-Mass Stars (Science)

 

 

 

Reklama